EN ZA IZVEDBO SVETOVANJ V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani 

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO SVETOVANJ V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj za ciljno skupino startup podjetij, ki so prejemniki sredstev Slovenskega podjetniškega sklada in imajo interes sodelovanja s korporacijami. Področje svetovanja je povezovanja startupov s korporacijami.

Ponudnik bo izvedel svetovanje v obsegu do največ 20 ur na podjetje. Točen obseg ur bo določen skladno s potrebami svetovanca. Svetovanje se lahko izvaja do konca meseca januarja 2021.

Izbrani ponudnik bo z vsakim podjetjem izvedel intervju in pripravil načrt svetovanja ter pripravil končno poročilo o svetovanju. 

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in ima najmanj tri (3) referenci v zadnjih dveh (2) letih na področju svetovanja startupom.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 16. 11. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

PRENESI PONUDBO

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

Karla Sitar, l.r.

direktorica