EN ZA STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov v PC Standard, Šaleška cesta 2a, Velenje, v izmeri 280 m2. Dnevno čiščenje se izvaja 2 krat tedensko. Dnevi čiščenja se določijo na željo naročnika. Pogodba se bo sklenila za obdobje enega leta.

Tehnični opis storitev:

1. Čiščenje pisarniških prostorov in čajne kuhinje:

–             Sesanje talnih oblog,

–             pometanje in vlažno brisanje talnih površin, izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v kontejner, brisanje prostih delovnih površin,

–             brisanje nizkih omar,

–             brisanje prstnih odtisov iz vseh steklenih površin, brisanje kljuk,

–             odstranjevanje pajčevine, čiščenje zunanjih površin v čajni kuhinji (delovni pult, umivalnik, pipe, posoda,..).

2. Čiščenje sanitarnih prostorov:

–             Čiščenje sanitarij (umivalniki, pipe, školjke, pisoarji),

–             pometanje in vlažno brisanje talnih površin,

–             izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v kontejner,

–             čiščenje ogledal,

–             brisanje kljuk,

–             brisanje prstnih odtisov iz steklenih površin,

–             nameščanje mila, toaletnih brisač, papirja in WC gela.

3. Čiščenje  4 krat letno:

–             Čiščenje  steklenih predelnih sten in oken iz notranje strani (okoli 100 m2),

–             čiščenje ploščic sanitarnih prostorov,

–             čiščenje vrat in podbojev.

4.  Enkrat  letno globinsko čiščenje talnih površin v pisarni Saša Inkubatorja v izmeri 106m2.

5.  Ostale storitve: redna dobava in nameščanje sanitarnega materiala, tj. WC papir, papirnate brisačke za roke, tekoče milo, vrečke za smeti, obešanke za WC školjko in dišeče mrežice za pisoar.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 24. 12. 2020 po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu jan.skok@sasainkubator.si

Karla Sitar, l.r.

direktorica