Nepovratna sredstva za globalne inovacije

Spoštovani podjetniki 

Evropska komisija je objavila osnutke dokumentov za razpise v sklopu programa HORIZON EUROPE, ki je v novi finančni perspektivi vreden več kot 95 milijard eur. Podprti bodo projekti iz različnih sektorjev za namen raziskav in razvoja inovacij iz različnih področij.

Za mala in srednja podjetja je še vedno najbolj zanimiv EIC, ki za leto 2021 predvideva financiranje v okviru dveh ključnih že najavljenih finančnih inštrumentov EIC Accelerator in EIC Pathfinder.  
EIC ACCELERATOR, rok že 9.6.202
Imate globalno inovativno idejo in ste trenutno na fazi prototipa? Med najavljenimi razpisi v Bruslju je ponovno razpis EIC Accelarator, ki malim ter srednje velikim podjetjem omogoča sofinanciranje do kar 70%, med 0,5 mio do 2,5 mio eur nepovratnih sredstev ter do 15 mio eur tveganega kapitala. Upravičeni so stroški raziskovalnih ter razvojnih aktivnosti. Samostojna prijava.
Več o razpisu tukaj.
EIC PATHFINDER
V kolikor ste s projektom šele v idejni fazi, vendar za izvedbo do prototipa potrebujete vsaj 3 partnerje iz treh različnih držav, potem je razpis Pathfinder zanimiv za vas. Višina subvencije je do 100%, do 3 mio eur. Visoka inovativnost. 
Več o razpisu tukaj.
 
THE EUROSTARS in EUREKA (EUROSTARS-FEBRUAR, EUREKA-MAREC)
Višina subvencije je odvisna od države do države in se giblje med 40 – 70%. Nujno je partnerstvo med vsaj dvema neodvisnima podjetjema iz držav članic. Vodja konzorcija mora biti SME podjetje. Upravičeni stroški so stroški plač osebja, ki delajo raziskovalno razvojen aktivnosti, v manjši meri tudi zunanjih stroški. 
Več o razpisu tukaj.
HORIZON EUROPE WORK PROGRAMMES 2021-2027 – APRIL 2021
Horizon Europe omogoča tistim, ki ste vodilni v svojih panogah na globalnem nivoju podporo pri vaših razvojno raziskovalnih projektih. Višina subvencije znaša od 70 – 100% (ne glede na velikost podjetja), med 4 mio do 30 mio eur na projekt.  Prijavitelji pa so konzorciji (partnerstva med podjetji ter raziskovalnimi inštitucijami iz različnih EU držav, povprečje je več kot 8 partnerjev).
Tematike: zdravje, digitalizacija, industrija, vesolje, podnebje, energija, mobilnost, naravni viri, kmetijstvo, prehrana, bioekonomija, okolje.
Več o razpisih tukaj.