POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22

Gre za naročilo SOCIALNIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo:  80590000-6 Storitve mentorstva.


Predmet javnega naročila

Predmet poziva je izbor mentorjev (do 20), ki bodo izvedli mentoriranje  za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja ali bodo vključeni v program Trampolin 2021. Mentorji bodo del mentorske mreže SAŠA inkubatorja in bodo na voljo za mentoriranje na poziv naročnika. 

Ekipe ali zagonska podjetja SAŠA inkubatorja bodo potrebovale dodatno mentorsko podporo zunanjega mentorja za obdobje februar 2021 do december 2022 pri razvoju svoje podjetniške ideje. Ponudnik bo izvedel mentoriranje v obsegu med 20 do 70 ur na posamezno podjetje ali ekipo. Mentoriranje mora trajati najmanj 3 mesece.

Ponudnik mora zagotoviti mentoriranje vsaj iz enega od spodaj naštetih področij:

– Validacija ideje, preverjanje trga 

– Poslovni model in pivotiranje 

– Digitalni markteing

– Vsebinski marketing 

– FB in IG oglaševanje 

– Linkedin  oglaševanje 

– Branding in dizajn 

– Optimizacija spletnih strani 

– Prodaja, kanali do kupca 

– Poslovni procesi, start podjetja 

– Optimizacija procesov  

– Pridobivanje nepovratnih sredstev

– Priprava na vstop vlagatelja Pravno področje

– Zaščita intelektualne lastnine 

– Grajenje poslovne mreže

– Vstop na tuje trge 

– IT in digitalizacija 

– Storytelling 

Mentoriranje  se izvaja v času epidemije COVID 19 online, potem pa osebno, v prostorih SAŠA inkubatorja oziroma po dogovoru. 

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje ali ekipo voditi dnevnik mentoriranj (s posnetki zaslona), pripraviti mesečna obdobna in zaključno poročilo ter skleniti poseben sporazum s podjetje ali ekipo o mentoriranju.

Aktivnosti SAŠA inkubatorja d.o.o. v okviru operacije SIO 2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.


Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet poziva in je vpisan v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji SPIRIT ter mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za mentorje.  Te pogoje preverja SPIRIT.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro mentoriranja. 

Ponudnik poda ponudbo za eno uro mentoriranja.

Ponudbi mora priložiti kratek osebni opis in podati svoje kompetence ter izkušnje. Ob prijavi je obvezna priloga tudi profilna fotogrfija  (1:1) in povezava do linekdin profila. Ponudnik z oddajo ponudbe soglaša, da so njegovi podatki in fotografija objavljeni na spletni strani www.sasainkubator.si


Merilo za izbor

Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi izpolnjevanje pogojev in po merilu »najnižja ponudbena cena«.  


Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno ponedeljka, 22. 2. 2021 po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si ali  navadni pošti na naslov: SAŠA inkubator d.o.o., Šaleška 2a, 3320 Velenje.
Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si

Obrazec za mentoriranje SIO

Aktivnosti SAŠA inkubator d.o.o. v okviru operacije SIO 2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.