EN za izvedbo izobraževanja s področja uporabe orodja MS TEAMS za organizacijo dela v podjetju

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA UPORABE
ORODJA MS TEAMS ZA ORGANIZACIJO DELA V PODJETJU

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja uporabe orodja MS TEAMS za organizacijo dela v podjetju.

Izobraževanje naj traja enkrat, 5 ur, izvedeno je lahko v prostorih SAŠA inkubatorja ali preko platforme Zoom.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki, ki opravljajo dejavnost izobraževanj za ekipe, skladno z vsebino naročila.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 30.06.2020 po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Ana Anžej, direktorica