EN za izobraževanje s področja zaščite intelektualne lastnine

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA zaščite intelektualne lastnine

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja zaščite intelektualne lastnine za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Poudarek naj bo na dejanskih primerih intelektualne lastnine in možnosti za zaščito le teh.

Izobraževanje naj traja predvidoma do dve uri v prostorih SAŠA inkubatorja ali preko platforme Zoom.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki, ki opravljajo dejavnost izobraževanj za ekipe, skladno z vsebino naročila.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 02.07.2021 po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu jan.skok@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Ana Anžej, direktorica