EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU DIGITALIZACIJE RAZLIČNIH VIDIKOV POSLOVANJA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino podjetij, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazila potrebo po ekspertnem svetovanju na področju digitalizacije različnih vidikov poslovanja za obdobje do 30. septembra 2021.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom, ki so vpisani v seznam ekspertov SIO. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in ima najmanj dve (2) referenci v zadnjih dveh (2) letih na področju usposabljanja oz. svetovanja startupom.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški, tudi zunanjih strokovnjakov. Predviden obseg za podjetja, ki bi potencialno koristila ekspertna svetovanja je do 40 ur. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 03.08. 2021 po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si

ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu manja.kopusar@sasainkubator.si

Ana Anžej,

direktorica