EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA POSLOVNEGA MODELA S POUDARKOM NA PRODAJI PREKO PLATFORME ETSY

Sample Text

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino podjetij, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazila potrebo po ekspertnem svetovanju na področju razvoja poslovnega modela s poudarkom na prodaji preko platforme Etsy do 30. septembra 2021.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila, ima najmanj dve (2) referenci v zadnjih dveh (2) letih na področju usposabljanja oz. svetovanja startupom in je vpisana v Evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja pri SPIRIT Slovenija.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški, tudi zunanjih strokovnjakov. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 30. 7. 2021 po elektronski pošti na naslov manja.kopusar@sasainkubator.si

ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu manja.kopusar@sasainkubator.si

Ana Anžej,

direktorica