Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

Datum: 28. 2. 2022

SAŠA inkubator d.o.o. na svoji spletni objavlja seznam oddaje evidenčnih naročil, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Zap. št.Področje javnega naročanjaVrsta predmetaNaziv predmeta (opis)Vrednost (brez DDV v EUR)Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1splošno področjestoritveIzvedba mentorskega programa SIO1.200Domen Kert s.p
2splošno področjestoritveIzvedba mentorskega programa SIO3.420Startup marketing, Jure Doler s.p
3splošno področjestoritveIzvedba mentorskega programa SIO2.700Owlie Bowlie, Anja Blazinšek s.p
4splošno področjestoritveIzvedba mentorskega programa SIO6.000Svetovanje Islam Mušić s.p
5splošno področjestoritveIzvedba mentorskega programa SIO3.780Alita Capital d.o.o.
6splošno področjestoritveIzvedba mentorskega programa SIO1.500DRAWINGART, Miroslav Koljanin s.p
7splošno področjestoritveIzvedba mentorskega programa SIO1.200Arev d.o.o.
SKUPAJ:19.800
Zap. št.Področje javnega naročanjaVrsta predmetaNaziv predmeta (opis)Vrednost (brez DDV v EUR)Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1splošno področjestoritveizdelava grafike, promocijskega videa9.0402Night d.o.o.
2splošno področjestoritveizdelava grafike, promocijskega videa5.3952Night d.o.o.
SKUPAJ:14.435