SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja 2,16 mio EUR za 40 mladih inovativnih podjetij. s potencialom rasti.
Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije (v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).
Podjetje prejme izplačilo ob dokazanih zastavljenih/ zahtevanih ciljih.
Rok za prijavo je 10. 5. 2022, razpis bo odprt do 14.ure.

Vse pomembne informacije: Javni razpisi in pozivi – Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)

V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi na razpis, se lahko obrnete tudi na nas.