EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU SVETOVANJA PRI AVTOMATIZACIJI BACK-END PROCESOV

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po ekspertnem svetovanju na področju avtomatizacije back-end procesov. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje do 31. decembra 2022.

 

 

Pogoji za sodelovanje

 

 

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in ima najmanj dve (2) referenci v zadnjih dveh (2) letih na področju usposabljanja oz. svetovanja startupom.

 

 

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški, tudi zunanjih strokovnjakov. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

 

 

Merilo za izbor

 

 

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena na uro«.

 

 

Rok za oddajo vlog

 

 

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 15.4.2022 po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si

 

 

ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

 

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si

 

 

Ana Anžej,

 

 

direktorica

 

 

Obrazec_ponudbaPrenos