PoMP – Pomoč mladim v podjetništvu

PoMP je mednarodni projekt namenjen razvoju in podpori pridobivanja podjetniških kompetenc mladih.

Na podlagi  odločitve Evropske komisije in sprejetja Lizbonskega sporazuma leta 2007, se v šolski sistem uvajajo priporočila za razvoj osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, med katerimi je tudi podjetništvo. Evropske države spodbujajo razvoj podjetniških kompetenc za šolajočo mladino kot tudi za učitelje, mentorje in ravnatelje, ki se morajo opolnomočiti na tem področju, da bodo lahko predali zanje mladim.

Projekt PoMP je financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma EEA in Norway Grants – NG, v partnerstvu pa sodelujemo naslednje organizacije: Znanstveno – raziskovalno središče Bistra – Ptuj (vodja projekta), Primorski Tehnološki park Nova Gorica, Razvojni center Novo mesto, Tehnološki park Ljubljana, SAŠA inkubator iz Velenja ter NTNU – Norwegian University of Science and Technology iz Trondheima.

V okviru projekta PoMP (2022 – 2024) se bodo izvajale aktivnosti, ki vključujejo izobraževanja in delavnice za ravnatelje in ravnateljice šol ter učitelje, v šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali Akademijo PoMP, katere namen je predaja znanja in samostojna izvedba programa z mladimi. V okviru projekta bo postavljena tudi spletna platforma, ki bo služila kot povezovalno omrežje za mentorje podjetništva, sklepni del projekta pa bo izmenjava dobrih praks z norveškim partnerjem, univerzo NTNU iz Trondheima, ki jo zastopa eden vidnejših evropskih strokovnjakov za poučevanje podjetništva, prof. Vegard Johansen.

Veselimo se predaje znanja in opolnomočenja mladih za podjetništvo.