Mednarodni projekt Erasmus+ KA2 Athena v polnem zagonu

V okviru mednarodnega projekta Erasmus +, imenovanem Athena, ki ga soustvarja osem partnerjev iz EU, skupaj raziskujemo žensko podjetništvo in ustvarjamo metodologijo za promocijo in spodbujanje ženskega podjetništva, samozaposlitve mladih in mladinskega podjetništva. V ta namen smo skupaj naredili pregled dobrih praks, ki jih je spodbudila situacija s Covid-19 – dokument IO1 (Intelectual input), ki je bil koordiniran in izpeljan s strani SAŠA inkubatorja.

Glavni namen je bil najti najboljše evropske prakse in razviti nove intelektualne in delovne metodologije, primerjati in izmenjati znanje in izkušnje med partnerskimi državami, ki so preizkušene in bi jih bilo mogoče prenesti na druge trge EU, z namenom izboljšav metodologij in uporabe orodij za spodbujanje žensk, podjetnic ter vključevanja mladih v podjetništvo.

Pod drobnogled smo vzeli različne organizacije, pobude, projekte, ki delujejo znotraj EU, na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki vključujejo ženske podjetnice. Vsi projektni partnerji smo iskali najboljše prakse v svojih državah in sosednjih območjih, ki vključujejo orodja in delovne metode, vključno z metodami usposabljanja, mreženjem, koordinacijo, coachingom.

Delovni dokument tako obsega pregled več kot 150 praks, ki so se izvajale na področju ženskega podjetništva, tiste, ki so po točkovanju in postavljenih kriterij dosegle največ točk (teh je več kot 20), je opisanih v dokumentu IO1, ki je podlaga za nadaljnje delo na projektu in fazo 2, v kateri se bo razvijal MOOC (Massive Online Open Course).