EN za usposabljanje za pripravo projektov

Datum: 15. 11. 2022

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo usposabljanje za pripravo projektov.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba usposabljanja ”Priprava projektov” za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Namen je izobraziti zaposlene v SAŠA inkubatorju, kako pripraviti projekte in na katere evropske programe se lahko prijavijo za pridobitev nepovratnih sredstev.

Izvajalec naj pripravi program izobraževanja, ki se mora zaključiti do 22.12.2022.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do torka, 22. 11. 2022, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

OBRAZEC