EN za usposabljanje ”Napredni Excel”

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo usposabljanje ”Napredni Excel”.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba usposabljanja ”Napredni Excel” za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Namen je izobraziti zaposlene v SAŠA inkubatorju, kako pri svojem delu uporabljati napredne funkcije, ki jih omogoča program Excel.

Izvajalec naj pripravi program izobraževanja, ki se mora zaključiti do 22.12.2022.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do torka, 13. 12. 2022, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

OBRAZEC