Digitalne platforme kot ključni dejavnik v rasti ženskega podjetništva

Avtor: Tina Brinar, Saša inkubator
Datum: 16. 02. 2023

V digitalni dobi so se ženske podjetnice hitro prilagodile in izkoristile prednosti digitalnih platform za razvoj svojih podjetij. Digitalne platforme so postale ključni dejavnik pri spodbujanju rasti inovativnih poslovnih modelov ter omogočanju večjega dosega na globalnem trgu.

Digitalne platforme so odprle ženskam vrata do ustanavljanja in vodenja podjetij na globalni ravni, ne glede na geografsko lokacijo ali druge omejitve. S pomočjo digitalnih orodij in storitev imajo ženske lažji dostop do trgov in strank, kar spodbuja njihovo rast in omogoča izkoriščanje novih poslovnih priložnosti. Učinkovito je tudi izvajanje marketinških strategij, kar povečuje prepoznavnost njihovih blagovnih znamk in izdelkov. S pomočjo digitalnega trženja lahko ustvarjajo ciljno usmerjene kampanje, ki nagovarjajo specifične segmente trga, kar jim omogoča gradnjo zvestih strank in ustvarjanje dolgoročnih poslovnih odnosov.

Kljub prednostim digitalnih platform se pojavljajo tudi izzivi varnosti in zaupanja. Zaščita osebnih podatkov in zagotavljanje varnih transakcij sta ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja med strankami in poslovnimi partnerji. Krepitev digitalne varnosti ter izvajanje smernic za zaščito podatkov sta zato ključnega pomena za ohranjanje integritete in ugleda podjetij, ki jih vodijo ženske. Lažji je tudi dostop do finančnih virov in to omogoča ženskam, da pridobijo potrebna sredstva za začetek in razvoj svojih podjetij ter tako spodbuja rast ženskega podjetništva na globalni ravni.

Rast ženskega podjetništva je tesno povezana z uporabo digitalnih platform, ki omogočajo lažji dostop do trgov, strank in finančnih virov. S pravilno uporabo digitalnih orodij in storitev ter z ustrezno pozornostjo do varnosti in zaupanja lahko ženske izkoristijo prednosti digitalne dobe ter postanejo ključni akterji in inovatorke v globalnem poslovnem okolju.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.