Od ideje do vstopa na trg

Avtor: Jan Skok, Saša inkubator
Datum: 31. 3. 2023

Se je tudi tebi kdaj porodila nora podjetniška ideja, v katero si se zaljubil na prvi pogled? Če je tvoj odgovor da, naj ti povem, da nisi edini. V to idejo se enostavno zaljubiš in prihaja v tvoje sanje. Misliš si, to je to. Ključnega pomena za uspeh tvojega posla pa je vprašanje – ali se bodo vanjo zaljubili tudi kupci. Veliko idej »umre«, ker jih imamo radi prav takšne kot so – popolne. V strahu, da ta svoj zaklad izgubimo ali ga postavimo na prepih kritik, mnenj ali celo potencialnih sodb, pozabimo na ključne korake, ki vodijo do uspeha.

Podjetniška ideja je lahko začetek velikega podjetja, vendar pa mora biti dobro razvita, preden lahko pride na trg. Metode vitkega podjetništva so učinkovito orodje za razvoj podjetniške ideje, ki omogočajo hitrejši in bolj uspešen vstop na trg.

Prva faza razvoja podjetniške ideje je idejna faza, kjer se razmišlja o možnih rešitvah in izboljšavah. V tem koraku je pomembno, da se osredotočite na reševanje specifične težave in ne na preširoko področje. Sledi faza validacije, kjer je pomembno pridobiti mnenje in povratne informacije potencialnih uporabnikov oziroma trga. Metoda MVP (minimum viable product) nam omogoča hitro izvedbo prototipa in testiranje, ali ima ideja potencial za nadaljnji razvoj.

Naslednji korak je faza izdelave poslovnega modela, kjer se določijo ključne aktivnosti, viri, kanali distribucije, segmenti strank ter prihodkovni model. Pri izdelavi poslovnega modela je pomembno razmišljati o skalabilnosti in potencialni rasti podjetja. V tem koraku je smiselno uporabiti metode Business Model Canvas ali Lean Canvas, ki omogočajo hitro in učinkovito oblikovanje poslovnega modela.

Po izdelavi poslovnega modela sledi faza izdelave prototipa, kjer se izdelajo funkcionalni prototipi in testiranje na manjši skupini uporabnikov. Pri tem je pomembno razmišljati o načinu financiranja, ki je lahko zagonsko financiranje ali finančni vložek vlagateljev. Pomembno je, da se fokusirate na ključne funkcionalnosti, ki so pomembne za uporabnika.

Zadnja faza je vstop na trg, kjer se izdelek oziroma storitev začne prodajati. Pri tem je pomembno razmišljati o marketinški strategiji ter kanalih distribucije. V tej fazi se lahko uporabi metoda Growth Hacking, ki omogoča hitro rast na trgu preko inovativnih marketinških pristopov. Pomembno je, da se tudi v tej fazi posluša povratne informacije uporabnikov in se izdelek oziroma storitev konstantno prilagaja in izboljšuje.

Za zaključek vam svetujemo: »Zaljubite se v problem in ne v podjetniško idejo«.

Aktivnosti SAŠA inkubator d.o.o v okviru operacije »JR podporno okolje 2023« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.