EN za organizacijo in izvedbo zaključnega dogodka Startup Generator

Datum: 25. 4. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za organizacijo in izvedbo zaključnega dogodka Startup Generator.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba zaključnega dogodka programa Startup Generator, ki bo potekal 6.6.2023. Startup generator je pospeševalniški program, namenjen razvoju startupov preko intenzivnega mentorskega programa, ki omogoča tudi dostop do nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja lokalna skupnost. Zaključni dogodek je namenjen predstavitvi šestih najboljših ekip izbranim investitorjem, podjetnikom in medijem. Dogodek mora biti organiziran kot večerni gala dogodek, z upoštevanjem CGP-ja Saša inkubatorja in Startup Generatorja. Izvajalec mora zagotoviti primeren prostor, z ustrezno tehnično opremo (ozvočenje, osvetlitev, velik LCD zaslon za projekcijo predstavitev startupov) ter ga vizualno urediti. Po zaključku predstavitve ekip in izboru zmagovalcev mora biti pripravljen prostor za mreženje s pogostitvijo za vse udeležence (okvirno 80 udeležencev).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 5. 5. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.