EN za izvedbo sklopa dogodkov Akademija PoMP

Datum: 5. 5. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo Akademije PoMP v SAŠA inkubatorju.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba Akademije PoMP, ki bo namenjena osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem vključenim v projekt PoMP – Podpora mladim v podjetništvu. Od naročnika se pričakuje organizacija in izvedba dvodnevnega izobraževanja v živo v prostorih SAŠA inkubatorja in sicer 25.5. in 29.5. v obsegu 10 ur. Del vsebin se poda tudi preko spletne platforme Moodle že pred pričetkom Akademije, del po dveh delavnicah v živo.

Od naročnika se pričakuje tudi pokritje pogostitve vsak dan dogodka v živo za do 15 oseb.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo v ponudbi, ki jo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 12.5. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.