Ravnotežje med podjetništvom in družinskim življenjem: Izzivi in strategije za uspešne poslovne ženske

Avtor: Tina Brinar, Saša inkubator
Datum: 09. 05. 2023

Vse več žensk se odloča za pot podjetništva ob vzporednem vzdrževanju družinskega življenja. Ta dvojni vlogi lahko predstavljata številne izzive, vendar pa obstajajo strategije, s katerimi lahko uspešno usklajujejo svoje karierne cilje in družinske obveznosti.

Izzivi usklajevanja podjetništva in družinskega življenja

Eden od glavnih izzivov za poslovne ženske, ki so tudi matere, je usklajevanje zahtev poslovnega sveta z zahtevami družinskega življenja. Pomanjkanje časa, stresa in občutek krivde zaradi odsotnosti so pogosti izzivi, s katerimi se soočajo. Pogosto se spopadajo tudi z izzivi v smislu zagotavljanja ustrezne skrbi za svoje otroke, medtem ko so osredotočene na rast in razvoj svojega podjetja.

Strategije za uspešno usklajevanje

Da bi ženske lažje usklajevale podjetništvo in družinsko življenje, je ključnega pomena učinkovito načrtovanje in organizacija. To vključuje postavljanje jasnih mej med delovnim časom in časom za družino, prilagajanje delovnih procesov, da se omogoči večja fleksibilnost, ter izgradnjo močne podpore in omrežij, ki lahko pomagajo pri prevladovanju izzivov. Pomembno je tudi postavljanje realističnih ciljev in pričakovanj ter prilagajanje poslovnih strategij glede na življenjske okoliščine.

Skrb zase je pomembna

Skrb za lastno fizično in čustveno dobrobit je ključnega pomena pri uspešnem usklajevanju podjetništva in družinskega življenja. To vključuje izvajanje redne telesne vadbe, uravnoteženo prehrano ter čas za sprostitev in odklop od delovnih obveznosti. Negovanje lastnih potreb in zdravja je ključnega pomena za ohranjanje energetske ravni ter učinkovitost pri ravnanju tako s poslovnimi kot družinskimi izzivi.

Sprejemanje podpore in delegiranje nalog

Pomembno je, da poslovne ženske prepoznajo pomembnost sprejemanja pomoči in delegiranja nalog. Ustvarjanje podpornega tima, bodisi znotraj podjetja ali zunaj njega, lahko olajša breme in omogoči boljše osredotočanje na ključne naloge. Delegiranje nalog, ki niso nujno povezane z njihovimi najmočnejšimi kompetencami, lahko prispeva k boljši učinkovitosti ter razbremenitvi stresa.

Usklajevanje med podjetništvom in družinskim življenjem je kompleksen in včasih zahteven proces, vendar s pravo strategijo, prilagodljivostjo in podporo je mogoče doseči uspešno ravnovesje med kariero in družinsko srečo. Z ustrezno organizacijo, skrbjo za dobrobit ter razumevanjem lastnih potreb lahko poslovne ženske dosežejo vrhunske rezultate tako v poslovnem kot tudi v družinskem življenju.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.