Povabilo učiteljem-mentorjem iz osnovnih in srednjih šol iz Velenja in okolice

Datum: 30. 5. 2023

Predmet javnega naročila

SAŠA inkubator je partner v projektu PoMP, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma (program: Izobraževanje-Krepitev človeških virov, programska prioriteta: I.2.2 Zagotovljena podpora mladim) v višini 497.374 eur. Namen projekta je vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetništva znanja ter razvoj podjetnostne kompetence. Oblikovali bomo Akademijo PoMP v pomoč učiteljem in vseslovensko mrežo podpornih institucij.

V okviru projekta PoMP izvajamo aktivnosti, ki vključujejo izobraževanja in delavnice za ravnatelje in ravnateljice šol ter učitelje-mentorje.  V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali Akademijo PoMP, katere namen je predaja znanja in samostojna izvedba programa z mladimi. V okviru projekta bo postavljena tudi spletna platforma, ki bo služila kot povezovalno omrežje za mentorje podjetništva, pomemben del projekta pa bo izmenjava dobrih praks z norveškim partnerjem, univerzo NTNU iz Trondheima, ki jo zastopa eden vidnejših evropskih strokovnjakov za poučevanje podjetništva, prof. Vegard Johansen.

Glavne ciljne skupine so: mladi, njihovi učitelji/mentorji, osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta dvignili svoje kompetence, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.

V ta namen vabimo učitelje-mentorje iz osnovnih in srednjih šol iz Velenja in širše okolice, da izrazijo svoj interes za sodelovanje na mednarodnem srečanju strokovnjakov, ki bo organizirano v okviru študijskega obiska z ogledom dobrih praks z izbranimi učitelji-mentorji na Norveškem v času od 18.9. do 22.9.2023.

Obveznosti deležnika po tem sporazumu so:

  • Aktivno sodelovanje na mednarodnem srečanju strokovnjakov “peer review”, ki bo organizirano v okviru študijskega obiska z ogledom dobrih praks z izbranimi učitelji-mentorji na Norveškem v času od 18.9. do 22.9.2023,
  • Prenos pridobljenih novih znanj in dobrih praks v lokalno okolje,
  • Nadaljnje sodelovanje pri izvedbi aktivnosti projekta PoMP,
  • Promocija mednarodnega srečanja in projekta PoMP preko komunikacijskih kanalov šole.

Prijava in rok za oddajo

Prednost bodo imeli tisti učitelji-mentorji, ki že dlje časa sodelujejo v programih spodbujanja podjetništva in podjetnosti mladih (POPRI, Podjetni izziv…), se udeležujejo več tekmovanj iz predstavitev poslovnih idej z več ekipami šolarjev in so se pripravljeni aktivno vključiti v izvedbo aktivnosti projekta, še posebej Akademijo PoMP za učitelje-mentorje, izvajati pilotne startup aktivnosti za svoje učence in se vključiti v podporno mrežo PoMP. Prednost bo tudi zavezanost k nadaljevanju izvajanja aktivnosti promocije podjetnosti in podjetništva v matičnih šolah po aprilu 2024, ko se projekt PoMP zaključi.

Interes izrazite z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki ga najdete spodaj, v katerem opišite svoje izkušnje s spodbujanjem podjetništva pri mladih, kar vam prinaša prednost pred drugimi kandidati. Z 2 izbranima deležnikoma bomo sklenili sporazum o povrnitvi stroškov v višini dokumentiranih potnih stroškov zaradi udeležbe na mednarodnem posvetu, sodelovanje pa je prostovoljno in ni plačano. Prijave sprejemamo do 16.6.2023.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu jan.skok@sasainkubator.si.