Pomen podjetništva že v osnovni šoli in razvijanje veščin mladih

Avtor: Jan Skok, Saša inkubator
Datum: 19. 6. 2023

Podjetništvo je koncept, ki se običajno povezuje z odraslimi in poslovnim svetom. Vendar pa je izjemno pomembno, da se mladi že v osnovni šoli seznanijo s tem pojmom in imajo priložnost razvijati podjetniške veščine. Podjetništvo v osnovni šoli je več kot le učenje o poslovnem svetu – gre za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti ter samozavesti mladih, da si upajo sanjati in svoje sanje tudi uresničiti.

Ena izmed ključnih prednosti podjetniškega učenja v osnovni šoli je spodbujanje kritičnega razmišljanja in reševanja problemov. Mladi podjetniki se naučijo prepoznati priložnosti v svojem okolju in razmišljati izven ustaljenih okvirjev. Spretnost prepoznavanja problemov ter iskanja ustvarjalnih rešitev postane pomembna v vseh aspektih življenja, ne le v podjetništvu. Mladi se naučijo, da so ovire le izzivi, ki jih je mogoče premagati z inovativnim razmišljanjem in trdim delom.

Poleg tega podjetništvo spodbuja razvoj komunikacijskih veščin. Mladi podjetniki se naučijo jasno izražati svoje ideje, prepričljivo predstavljati svoje izdelke ali storitve ter se učinkovito pogajati. Ti komunikacijski veščine so ključne ne le v poslovnem svetu, ampak tudi pri medosebnih odnosih, vodenju projektov in javnem nastopanju. Zgodnje razvijanje teh veščin mladim omogoča, da postanejo samozavestni in prepričljivi govorniki ter se lažje znajdejo v različnih situacijah.

Mladi, ki se ukvarjajo s podjetništvom v osnovni šoli, se tudi učijo sodelovanja in timskega dela. Podjetniški projekti pogosto zahtevajo sodelovanje več ljudi z različnimi veščinami in idejami. Mladi se naučijo vključevati ideje drugih, delegirati naloge, reševati konflikte in doseči skupne cilje. Te izkušnje so neprecenljive, saj bodo v prihodnosti verjetno delali v ekipah ali vodili lastno podjetje.

Poleg tega podjetništvo spodbuja tudi finančno pismenost. Mladi se naučijo osnov poslovnega načrtovanja, izračunavanja stroškov, pridobivanja sredstev in vodenja financ. Razvijajo zmožnost načrtovanja in sprejemanja finančnih odločitev ter razumejo pomen učinkovitega upravljanja sredstev. Te veščine so ključne za osebno finančno uspešnost v prihodnosti, ne glede na to, ali se mladi odločijo za podjetništvo ali ne.

Podjetništvo v osnovni šoli ima še eno ključno prednost – spodbuja mlade, da si upajo sanjati in uresničujejo svoje sanje. S pomočjo podjetniških inkubatorjev in mentorjev mladi prejmejo podporo ter se naučijo premagovati ovire na poti do uresničitve svojih ciljev. To jim daje občutek samozavesti, da lahko dosežejo veliko in da imajo sposobnosti, da naredijo pozitivno spremembo v svetu okoli sebe.

Podjetništvo v osnovni šoli torej ni le učenje o poslovnem svetu, ampak spodbuja razvoj veščin, ki so ključne za uspeh v življenju. Mladi se učijo kritičnega razmišljanja, komunikacije, sodelovanja in finančne pismenosti. Poleg tega pa si pridobijo tudi samozavest in pogum za uresničevanje svojih sanj. Podjetništvo v osnovni šoli je zato nujno potrebno, da mladi pridobijo ključne veščine in pripravijo se na izzive, s katerimi se bodo soočali v prihodnosti.

Aktivnosti SAŠA inkubator d.o.o v okviru operacije »JR podporno okolje 2023« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.