EN za organizacijo in izvedbo programa Startup Summer Camp

Datum: 21. 6. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za organizacijo in izvedbo programa Startup Summer Camp.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa Startup Summer Camp, ki bo potekal 25. in 26.8.2023. Gre za dvodnevni startup dogodek, katerega glavni cilj je, da se skozi delavnice in mentoriranja, razvije čim več novih podjetniških idej.

Izvajalec mora za oba dneva:

  • zagotoviti primeren prostor, z ustrezno tehnično opremo (ozvočenje) ter možnostjo dela v skupinah;
  • poskrbeti za prehrano in brezalkoholno pijačo udeležencev;
  • izvesti program in zagotoviti ustrezne predavatelje glede na teme, ki so zapisane v spodnji agendi ter zagotoviti izvedbo teambuilding aktivnosti.

Predvidena agenda programa Startup Summer Camp:

  1. dan:

09:00    Močna kava in lahek zajtrk

10:00    Keynote

11:00    Formiranje ekip in predstavitev izzivov

12:00    Delo v ekipah

13:30    Kosilo

14:30    Startup workshop

15:00    Razvoj kreativnih idej

16:00    Teambuilding – igre brez meja

17:30    Kava

18:00    Priprava na pitch

19:00    Light the fire – pitch

20:00    Večer ob ognju

 

  1. dan:

09:00    Zajtrk prvakov in kava junakov

09:30    Kako postati startup podjetnik?

10:30    Interaktivna igra »Razmišljaj kot Startup«

11:00    Razglasitev zmagovalcev Light the fire pitca

12:00    Predstavitev novonastalih produktov in storitev

13:00    BBQ kosilo in animacija

15:00    Zaključek

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 30. 6. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.