Pomembnost spodbujanja ženskega podjetništva v sodobnem gospodarstvu

Avtor: Tina Brinar, Saša inkubator
Datum: 09 07. 2023

Vstop žensk v svet podjetništva je ključnega pomena za gospodarsko rast, inovacije ter družbeno enakopravnost. Ženske podjetnice prinašajo svojo edinstveno perspektivo in sposobnosti v poslovno okolje, ki bogati  gospodarstvo ter družbo kot celoto.

Ženske podjetnice so pomemben dejavnik gospodarske rasti, saj svojim podjetjem prinašajo inovativne ideje in rešitve, ki ustvarjajo nove tržne priložnosti. To vodi v povečanje konkurenčnosti na trgu in spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest. Po nekaterih študijah naj bi bila podjetja, ustanovljena s strani žensk, bolj nagnjena k rasti in dolgoročnemu uspehu.

Raznolikost perspektiv in izkušenj, spodbuja inovacije in boljše odločitve in k tej raznolikosti brez dvoma doprinesejo tudi ženske, same po sebi. Ženske podjetnice izzive in priložnosti pogosto doživljajo in obravnavajo na drugačen način, kar vodi k drugačnim, nemalokrat tudi boljšim rešitvam in izdelkom. Raznolikost pa prinaša inovativnost in uspeh.  

V današnjem času, ko se še vedno pogovarjamo  o (ne)enakosti spolov,  je spodbujanje ženskega podjetništva nedvomno pot v enakost. Ženske se namreč še vedno soočajo s številnimi ovirami na poti do uspešne podjetniške kariere in tovrstna podpora izboljšuje njihove možnosti za uspeh, vse to pa prinaša pozitiven, daljnosežen vpliv na našo družbo.

Tudi v globalnem gospodarskem okolju je raznolikost ključnega pomena in vidno je, da države in regije, ki spodbujajo ženske podjetnice, postajajo bolj konkurenčne na svetovnem trgu. S tem privabljajo naložbe, izboljšujejo svojo ekonomsko stabilnost in rast, ter prispevajo h globalni blaginji.

Za konec pa še dejstvo, da spodbujanje ženskega podjetništva ni le moralno dejanje, temveč tudi odlična poslovna strategija. Ženske podjetnice prinašajo dragocene prispevke k gospodarski rasti, inovacijam in družbeni enakopravnosti. Z ustvarjanjem podpornega okolja za ženske v poslovnem svetu, lahko dosežemo večjo blaginjo za vse.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.