EN za izvedbo pogostitve in priprave prostora za delavnico ABC+ programa

Datum: 16. 8. 2023

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pogostitve in priprave prostora za dogodek ABC+ delavnice.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba pogostitve za dogodek ABC+ delavnice, ki bo potekala 30.8.2023.  »ABC+« je program SAŠA inkubatorja, ki smo ga poimenovali Spend a day with an expert – 4 srečanja na različnih lokacijah po dolini, kjer bo v prvem delu predavatelj predavanje, vmes priložnost za druženje in kosilo, v drugem pa bo fokus bolj na individualnem delo z ekspertom.

Izvajalec mora postreči dva obroka (Kosilo, malica), kava, čaj, pijača in ustrezno tehnično opremo (projektor za projektiranje vsebine, platno) ter zagotoviti ločen prostor za izvedbo delavnice. Srečanje bo trajalo 8 ur, predvideno število oseb je 8-15.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. V ponudbi morajo biti specificirane naslednje postavke:

  • Hrana po osebi v skladu z objavljenim javnim naročilom,
  • Najem prostora v skladu z objavljenim javnim naročilom

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 21.8. 2023 po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.