Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu

Avtor: Tina Brinar, Saša inkubator
Datum: 17. 08. 2023

Žensko podjetništvo danes igra ključno vlogo pri razvoju sodobnih gospodarstev. Toda njihova pot do uspeha je pogosto polna izzivov in priložnosti, ki imajo vpliv na ženske podjetnice in na družbo kot celoto.  

Eden večjih izzivov so zagotovo finančne omejitve in dostop do kapitala. Ženske se pogosto soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev za svoja podjetja. Omejen dostop do kapitala, še posebej tveganega kapitala, lahko omejuje rast in konkurenčnost ženskih podjetij.

Kljub napredku v spodbujanju enakosti spolov se stereotipi in predsodki o ženskem vodstvu še vedno pojavljajo in to s seboj prinaša izzive kot so (ne)zaupanje strank, investitorjev in poslovnih partnerjev.

Ker se ženske pogosto znajdejo v vlogi, kjer morajo usklajevati podjetniške obveznosti s skrbjo za družino, je lovljenje ravnotežja med obema stranema včasih res zahtevno. Izzivi, ki izhajajo iz tega, vključujejo pomanjkanje časa,  obilico stresa in potrebo po prilagodljivosti.

Ker pa uspešno rešeni izzivi, s seboj prinašajo priložnosti, je ženski podjetniški svet poln inovacij in raznolikosti v perspektivah. Raznoliko vodstvo marsikje enačijo z boljšim poslovnim rezultatom.

Organizacije in pobude, ki spodbujajo žensko podjetništvo, nudijo dragocene vire, mentorstvo in usposabljanje. To pomaga ženskam pri razvoju podjetniških veščin in izboljšanju njihovih možnosti za uspeh, nove oblike financiranja kot so crowdfunding in mikrofinanciranje pa odpirajo vrata za lažji dostop do kapitala za ženske podjetnice.

Edinstvena perspektiva žensk, pa pomeni tudi drugačne, sveže, nove priložnosti na globalni ravni. Mednarodni posli in izvoz odpirajo obetavne priložnosti za ženske podjetnice, saj jim omogočajo preseganje nacionalnih meja in vstop na globalno tržišče. To pa odpira vrata za širitev njihovega vpliva in rasti.

Ženske v podjetništvu, igrajo ključno vlogo v razvoju sodobnih gospodarstev. Razumevanje izzivov in priložnosti s katerimi se soočajo, je korak k ustvarjanju okolja, ki spodbuja enakopravnost spolov in trajnostno rast. Skozi kontinuirano podporo, mentorstvo in spodbujanje raznolikosti, pa so ženske  podjetnice ogromna dodana vrednost družbenemu in gospodarskemu napredku.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.