EN za izvedbo pogostitve in priprave prostora četrte delavnice ABC+ programa

Datum: 6. 10. 2023

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pogostitve in priprave prostora za dogodek četrte ABC+ delavnice.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je priprava prostora in izvedba podpornega programa za dogodek 4. ABC+ delavnice, ki bo potekala 25.10.2023.  »ABC+« je program SAŠA inkubatorja, ki smo ga poimenovali Spend a day with an expert.

Izvajalec mora pripraviti program, ki bo omogočal navezavo na izzive prestrukturiranja SAŠA regije, pri kateri bodo pomembno vlogo odigrala tudi zagonska podjetja. Izvajalec mora omogočiti vsaj dva ločena prostora za izvedbo delavnice. En prostor mora biti primerno tehnično opremljen: stoli, projektor, računalnik, v drugem prostoru pa naj bo pripravljen obrok za vse udeležence.

Celotna delavnica bo trajala od 10:00 do 18:00, predvideno število oseb je 8-15

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. V ponudbi morajo biti specificirane naslednje postavke:

  • Program po osebi v skladu z objavljenim javnim naročilom,
  • Najem prostora v skladu z objavljenim javnim naročilom

Ponudniki naj v svoji ponudbi opredelijo strošek celodnevnega najema prostora in strošek vseh ostalih storitev, ki naj bodo v ločeni prilogi podrobneje opisane.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do torka, 17.10. 2023 po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.