Delovanje podjetniškega podpornega okolja na regijskem nivoju

Avtor: Jan Skok Saša inkubator
Datum: 20 10. 2023

V sodobnem svetu, kjer inovacije narekujejo ritem razvoja, so regionalni inkubatorji ključnega pomena za spodbujanje svežih poslovnih zamisli in pospeševanje gospodarske rasti. Saša Inkubator, kot pionirski center inovativnosti v Savinjski regiji, je postavil nov standard v podpori ambicioznim podjetniškim projektom. Skozi raznolik nabor informativnih dogodkov in izobraževalnih delavnic je privabil široko paleto posameznikov, ki so želeli nadgraditi svoje poslovne veščine in obogatiti svoje znanje o podjetništvu.

Inkubator je postavil zaupanja vredno okolje za vizionarje in ustvarjalce, ki iščejo navdih, nasvete ter priložnosti za rast in uveljavitev na trgu. Poleg rednih izobraževalnih programov inkubator nudi tudi intenzivna strokovna svetovanja, ki pomagajo pri validaciji in izpopolnjevanju poslovnih idej v zgodnjih fazah razvoja. S poudarkom na mentorstvu je omogočil bodočim podjetnikom premagovanje izzivov ter vzpostavitev trdnih temeljev za uspešno poslovanje.

Vsako leto, Saša Inkubator organizira več uspešnih dogodkov, med njimi več startup vikendov, kjer mladi razvijajo svoje poslovne ideje ter se naučijo razmišljati inovativno. V okviru POMP akademije se osredotočijo na izobraževanje učiteljev Savinjske regije, ki  v učni načrt vključujejo podjetniške vsebine, ter tako spodbujajo razvoj podjetništva med osnovnošolci in dijaki. Uspešno so zaključili tudi projekt ATHENA, ki je vključeval razvoj online trening programa za začetna zagonska podjetja. Na zaključku, ki se je odvil v Valenciji je direktorica Saša Inkubatorja, Ana Anžej, predstavila številne primere dobrih praks na področju podjetništva in razvoja digitalnih veščin.

Med vrhunci vsega dogajanja, je program Startup Generator 2023, ki ga je Saša Inkubator uspešno izvede v okviru poziva za nova zagonska podjetja regije Saša. Gre za 6-tedenski intenziven program, ki je udeležencem omogočil dostop do različnih znanj, ekskluzivnih dogodkov, izkušenih mentorjev ter mreže Saša Inkubatorja. Zmagovalne ekipe leta 2023 so Butter Be Kind – Teja Urankar, Enci Start Light – Tadej Enci ter Gobnik – Timotej Gungl in Lucija Prosen, ki so prepričale strokovno žirijo in dobile dostop do 10.000 eur nepovratnih sredstev Mestne občine Velenje.

SAŠA Inkubator se redno udeležuje različnih strokovnih dogodkov in konferenc, kjer sodelujejo kot ključni partnerji in aktivni promotorji razvoja podjetniške kulture. S svojim pristopom se usmerjajo v raznolike iniciative, ki povezujejo lokalno skupnost ter spodbujajo trajnostno rast podjetništva na širšem regionalnem in nacionalnem nivoju. Nedavno se je direktorica SAŠA inkubatorja, Ana Anžej, udeležila okrogle mize na sejmu MOS Celje, kjer je predstavila poslanstvo inkubatorja in njihovo vključenost v tekmovanje POPRI. Gre za tekmovanje, ki spodbuja, krepi in podpira mlade za vstop v razburljiv poslovni svet. Poudarila je tudi, da imajo pomembno vlogo kot regijski partnerji, saj se približajo vsem tistim, ki jih centralizirane pobude ne dosežejo. Na ta način pomagajo mladim, ki imajo dobre ideje, jih angažirajo in podpirajo pri nadgradnji idej.

S tem Saša Inkubator uspešno povezuje in usmerja ustvarjalne misli ter poslovne ambicije, kar prispeva k ustvarjanju spodbudnega okolja za inovacije ter spodbuja gospodarski razvoj tako na lokalni kot nacionalni ravni.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.