EN za čiščenja poslovnih prostorov PC standard in kreativni center Čuk

Datum: 11. 12. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja na področju programiranja in razvoja mobilne aplikacije.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov v;

 • PC Standard (prostori SAŠA INKUBATORJA) , Šaleška cesta 2a, Velenje, v izmeri 309,05 Dnevno čiščenje se izvaja 2 krat tedensko.
 • Center ponovne uporabe, šaleška cesta 2d, Velenje, v izmeri 190m2. Dnevno čiščenje se izvaja 1 krat tedensko.
 • Poslovni prostori- Kreativni center Čuk, Stari trg 11, Velenje, v izmeri 124 m2. Dnevno čiščenje se izvaja 1 krat tedensko.

Tehnični opis storitev v PC Standard.

 1. Čiščenje skupnih prostorov:
 • čiščenje vseh prostorov 2x tedensko, pasaža 1x tedensko v poletnem času in v zimskem 2x čiščenje kuhinje, bara in obeh sejnih sob ter pisarne 5.
 • pometanje in sesanje talnih oblog,
 • pometanje in vlažno brisanje talnih površin, izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v        kontejner, brisanje prostih delovnih površin,
 • brisanje nizkih omar,
 • brisanje prstnih odtisov iz vseh steklenih površin, brisanje kljuk,
 • odstranjevanje pajčevine, čiščenje zunanjih površin v čajni kuhinji (delovni pult, umivalnik, pipe, posoda,..).
 • 1x mesečno čiščenje stekla na vseh vhodnih vratih
 • 3x letno čiščenje stekel na vseh vhodnih vratnih krilih
 1. Čiščenje sanitarnih prostorov:
 • Čiščenje sanitarij (umivalniki, pipe, školjke, pisoarji),
 • pometanje in vlažno brisanje talnih površin,
 • izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v kontejner,
 • čiščenje ogledal,
 • brisanje kljuk,
 • brisanje prstnih odtisov iz steklenih površin,
 • nameščanje mila, toaletnih brisač, papirja in WC gela.
 1. Čiščenje 4 krat letno:
 • Čiščenje  steklenih predelnih sten in oken iz notranje strani (okoli 100 m2),
 • čiščenje ploščic sanitarnih prostorov,
 • čiščenje vrat in podbojev.
 1. Enkrat  letno strojno čiščenje vseh talnih površin v PC Standard.

5. Ostale storitve: redna dobava in nameščanje sanitarnega materiala, tj. WC papir, papirnate brisačke za roke, tekoče milo, vrečke za smeti, obešanke za WC školjko in dišeče mrežice za pisoar.

Tehnični opis storitev v Centru ponovne uporabe.

 1. Čiščenje skupnih prostorov:
 • čiščenje vseh prostorov 1x tedensko, čiščenje kuhinje, skladišča in sanitarij.
 • pometanje in sesanje talnih oblog,
 • pometanje in vlažno brisanje talnih površin, izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v        kontejner, brisanje prostih delovnih površin,
 • brisanje nizkih omar,
 • brisanje prstnih odtisov iz vseh steklenih površin, brisanje kljuk,
 • odstranjevanje pajčevine, čiščenje zunanjih površin v čajni kuhinji (delovni pult, umivalnik, pipe, posoda,..).
 • 1x mesečno čiščenje stekla na vseh vhodnih vratih
 • 3x letno čiščenje stekel na vseh vhodnih vratnih krilih
 1. Čiščenje sanitarnih prostorov:
 • Čiščenje sanitarij (umivalniki, pipe, školjke, pisoarji),
 • pometanje in vlažno brisanje talnih površin,
 • izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v kontejner,
 • čiščenje ogledal,
 • brisanje kljuk,
 • brisanje prstnih odtisov iz steklenih površin,
 • nameščanje mila, toaletnih brisač, papirja in WC gela.
 1. Čiščenje 4 krat letno:
 • Čiščenje  steklenih predelnih sten in oken iz notranje strani,
 • čiščenje ploščic sanitarnih prostorov,
 • čiščenje vrat in podbojev.
 1. Enkrat  letno strojno čiščenje vseh talnih površin v Centru ponovne uporabe v Velenju.

5. Ostale storitve: redna dobava in nameščanje sanitarnega materiala, tj. WC papir, papirnate brisačke za roke, tekoče milo, vrečke za smeti, obešanke za WC školjko in dišeče mrežice za pisoar.

Tehnični opis storitev v Kreativni center Čuk.

 1. Čiščenje skupnih prostorov:
 • čiščenje vseh prostorov 1x tedensko, čiščenje kuhinje, skladišča in sanitarij.
 • pometanje in sesanje talnih oblog,
 • pometanje in vlažno brisanje talnih površin, izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v        kontejner, brisanje prostih delovnih površin,
 • brisanje nizkih omar,
 • brisanje prstnih odtisov iz vseh steklenih površin, brisanje kljuk,
 • odstranjevanje pajčevine, čiščenje zunanjih površin v čajni kuhinji (delovni pult, umivalnik, pipe, posoda,..).
 • 1x mesečno čiščenje stekla na vseh vhodnih vratih
 • 3x letno čiščenje stekel na vseh vhodnih vratnih krilih
 1. Čiščenje sanitarnih prostorov:
 • Čiščenje sanitarij (umivalniki, pipe, školjke, pisoarji),
 • pometanje in vlažno brisanje talnih površin,
 • izpraznitev košev, namestitev vrečk in odnos smeti v kontejner,
 • čiščenje ogledal,
 • brisanje kljuk,
 • brisanje prstnih odtisov iz steklenih površin,
 • nameščanje mila, toaletnih brisač, papirja in WC gela.
 1. Čiščenje 4 krat letno:
 • čiščenje ploščic sanitarnih prostorov,
 • čiščenje vrat in podbojev.
 1. Enkrat  letno strojno čiščenje vseh talnih površin v Kreativni center ČUK.

5. Ostale storitve: redna dobava in nameščanje sanitarnega materiala, tj. WC papir, papirnate brisačke za roke, tekoče milo, vrečke za smeti, obešanke za WC školjko in dišeče mrežice za pisoar.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila. Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 29. 12. 2023 po elektronski pošti na naslov sara.maric@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu sara.maric@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.