Vzpon podjetniške vizije za trajnost, inovacije in uspeh

Avtor: Jan Skok, Saša inkubator
Datum: 18. 12. 2023

Neustavljivi ritem podjetniškega dogajanja je priča ustvarjalnosti, vztrajnosti  in uspehom. Podjetniki z vizijo, premikajo meje tradicionalnega, ustvarjajo inovacije ter soustvarjajo prihodnost poslovnega sveta. Vsaka zgodba uspeha je odraz poguma, strasti in nepopustljive volje posameznikov, ki sledijo svojim sanjam ter ustvarjajo trajnostno prihodnost.

Letošnji Startup Generator je poskrbel, da je vzniknilo več novih podjetij, ki uspešno in z zagonom ubirajo podjetniške poti, preskakujejo manjše ovire na poti, naša podpora pa ostaja, ko je treba preplezati kaj večjega in gre z mentorjem ob strani lažje. Timotej Gungl, je svojemu Gobniku odprl svet v prodajo, postavil spletno stran in gobe v dnevni sobi vseh ljubiteljev gob, so postale realnost. Teja Urankar, ustanoviteljica podjetja Butter Be Kind, na prenovljeni spletni strani, zelo uspešno širi svojo ponudbo in z njo prodajno mrežo, ter gradi stabilno prepoznavnost v svetu naravne kozmetike. Velenje je bogatejše tudi za podjetje Dekle v Cvetju, ki v sami osnovi nosi pomembno sporočilo zelenega podjetništva in vračanja k naravi. Mladi podjetniki, kakršna je Katarina Meža, s svojim odprtim zavedanjem o pomenu ohranjanja okolja aktivno prispevajo k trajnostnemu razvoju in bogatijo našo skupnost.

Uspehe žanjejo tudi podjetja, ki so se skozi naše programe razvila v preteklih letih. Podjetje Grashka  s svojo rastjo in nenehnim razvojem novih izdelkov pri naša svež veter v svet plant based prehrane. Pred kratkim so se podali v nove dimenzije, saj so se priključili tekmovanju Štartaj Slovenija. Še eno od podjetij, ki se je kalilo v Saša inkubatorju, je podjetje Autotech. Letos so praznovali peto obletnico delovanja, prejeli srebrno priznanje Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice in postali zmagovalec izbora Mladi podjetnik za leto 2023. Veliki dosežki posameznih podjetjih, s seboj vedno nosijo širši pomen, saj predstavljajo neprecenljiv doprinos k inovacijam, gospodarski rasti ter promociji trajnostnega podjetništva.

Saša inkubator, kot eden od konzorcijskih partnerjev, ostajamo del mreže JR podporno okolje 2023-2025, tudi v tem obdobju. Skupaj s partnerji v konzorciju, bomo še naprej gradili učinkovito podporno okolje, ki spodbuja rast, inovacije in uspeh podjetij v regiji.  Naš cilj je ustvariti okolje, kjer podjetniki lahko razvijajo svoje ideje, krepijo svoje kompetence in prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju Savinjske regije.

Celotna iniciativa bo trajala od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025, in partnerji se zavezujejo k sodelovanju, varovanju podatkov ter zagotavljanju neprekinjenega izvajanja storitev vseh udeleženih podjetij v Savinjski regiji. Sodelovanje konzorcija predstavlja celovito podporno okolje za podjetnike, ki bodo imeli dostop do strokovnih svetovalcev, usposabljanj, dogodkov in drugih ključnih virov, spodbujajočih podjetniško rast v regiji.

V okviru JR podporno okolje 2023-205,  SAŠA Inkubator sodeluje z naslednjimi konzorcijskimi partnerji:

-Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,

-Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje,

-Razvojna agencija Sotla,

-Razvojna agencija Savinja,

-Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica,

-Območna obrtno-podjetniška zbornica – Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec,

-Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije d.o.o.,

-Inkubator Savinjske regije d.o.o.,

 

Prihodnost ki nas čaka, pa bo še bolj zelena in trajnostna, saj se v sklopu prestrukturiranja regije Velenje, odvijata dva ključna projekta, katerih glavni namen je preoblikovati gospodarsko krajino in še dodatno spodbuditi inovacije. Industrijsko tehnološki park, znan kot TechHub i4.0, in Center Prihodnosti, nekdanja Stara Elektrarna, predstavljata velik korak k ustvarjanju trajnostne in napredne poslovne skupnosti.

Inovativno podjetniško okolje, TechHub i4.0, bo svoje mesto našlo v Poslovni coni Stara vas in predstavlja večnivojsko širitev SAŠA Inkubatorja. Gre za projekt, s katerim bomo v regiji lahko obdržali hitro rastoča tehnološka podjetja, ter privabiti nova. Projekt vključuje programsko širitev podpore na področje naprednega industrijskega inkubiranja, možnost pridobivanja investicijskega kapitala in širitev prostorskih kapacitet. Načrtuje se tudi postavitev razvojno-prototipnega proizvodnega prostora za industrijo 4.0.

Center Prihodnosti, ki predstavlja revitalizacijo neizkoriščenega arhitekturnega bisera, Stare Elektrarne, pa je svojo pot razvoja pričel v letu 2022, ko ga je od Premogovnika Velenje, kupila Mestna občina Velenje. V skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, se načrtuje obnova objekta in vzpostavitev vsebin, ki bodo spodbujale sodelovanje podjetij z različnimi deležniki, vključno z dobavitelji, kupci, konkurenco, univerzami ter znanstvenoraziskovalnimi organizacijami.

Oba projekta predstavljata ključna koraka v strategiji prestrukturiranja regije Velenje. Skupen cilj, ustvariti trajnostno in inovativno poslovno okolje, je vodilo, ki bo pripeljalo do dolgoročnih koristi za lokalno gospodarstvo. Tudi sinergija med TechHub i4.0 in Centrom Prihodnosti, kaže na potencial za uspešno povezovanje in soustvarjanje, kar bo prispevalo k rasti podjetništva, inovacijam in ustvarjanju visoke dodane vrednosti.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.