EN za organizacijo študijskega obiska v okviru projekta PoMP v Sloveniji

Datum: 13. 2. 2024

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za organizacijo študijskega obiska v okviru projekta PoMP v Sloveniji.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba študijskega obiska v obdobju med 20. in 22.3. 2024, v sklopu projekta PoMP, ko pridejo predstavniki Norveškega partnerja na tridnevno ekspedicijo tekom katere bodo izvedene izmenjave dobrih praks in bilateralna srečanja strokovnjakov.

Od naročnika se pričakuje organizacija vseh prevozov razen iz letališča in do letališča, koordinacija s predstavnikom Norveškega partnerja, soorganizacija večernega dogodka v Velenju 20.3. (do 10 oseb), soorganizacija večernega dogodka v Ljubljani 21.3. (do 15 oseb).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo v ponudbi, ki jo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 6.3.2024, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.