EN za ekspertno svetovanje na področju Google oglaševanja in SEO optimizacije

Datum: 1. 3. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja na področju Google oglaševanja in SEO optimizacije.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino inovativnih potencialnih podjetnikov in inovativnih zagonskih podjetij, za katera se je izkazala potreba po specifičnem ekspertnem svetovanju na področju Google oglaševanja in SEO optimizacije. Podjetja oz. potencialni podjetniki bodo potrebovala podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje do 30.04.2024.

Javno naročilo za tovrstno ekspertno svetovanje spada pod posebne in socialne storitve, specifično pod CPV kodo 80531200-7 – storitev strokovnega usposabljanja.

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu do 15 ur/podjetje.

Svetovanje se izvaja na daljavo ali v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru.

Izbrani ponudnik bo moral voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti pogodbo o ekspertnem svetovanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom in so vpisani v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji Spirit, s čimer izkazujejo tudi primerne kompetence za izvedbo ekspertnega svetovanja.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 12.3. 2024, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023 – 2025” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.