EN za izvedbo lokalnega dogodka mreženja mreže PoMP

Datum: 7. 4. 2024

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za organizacijo lokalnega dogodka za člane mreže PoMP.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba lokalnega dogodka mreženja za člane mreže, ki nudijo podporo mladim, v sklopu projekta PoMP. Namen dogodka je predstavitev outputov projekta in vzpostavitev lokalne mreže med institucijami, katerim je vsem skupno razvijanje kompetenc med mladimi, ciljno v smeri podjetnosti in podjetništva.

Od naročnika se pričakuje soorganizacija dogodka s pogostitvijo in pomoč pri novačenju primernih institucij v mrežo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo v ponudbi, ki jo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 15.4.2024, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.