Pomen razvoja podjetniških veščin pri mladih

Avtor: Jan Skok, Saša inkubator
Datum: 18. 4. 2024

Na samem uvodu v ta zapis o pomenu razvijanja veščine podjetnosti pri mladih se postavlja vprašanje: Zakaj je to tako pomembno?

Odgovor se skriva v temeljni funkciji podjetnosti kot gonilu inovacij, ustvarjalnosti ter trajnostnega razvoja v vsaki družbi. Ko vlagamo v razvoj podjetniških veščin že pri mladih, gradimo hkrati s posamezniki tudi celotno družbo, ki se zaveda svojega potenciala za ustvarjanje pozitivnih sprememb.

Razvijanje veščine podjetnosti pri mladih presega zgolj teoretično poučevanje o poslovnih modelih in strategijah. Gre za proces, ki spodbuja kritično razmišljanje, reševanje problemov, komunikacijske sposobnosti in sposobnost sprejemanja tveganj. Mladi, ki razvijajo te veščine, postajajo bolj samozavestni, odprti za nove priložnosti in bolj prilagodljivi v spreminjajočem se delovnem okolju.

Pomembno je poudariti, da se razvijanje podjetniških veščin začne, konča pa se pravzaprav ne nikoli. Gre za kontinuiran proces, ki se nadaljuje skozi življenje posameznika in zato je ključno, da se mlade spodbuja k razmišljanju izven okvirov in k iskanju priložnosti za učenje ter razvoj, kar se izvaja tudi v okviru projekta POMP.

Ko mladi vstopajo na trg dela, se njihove podjetniške veščine pogosto izkažejo kot ključen dejavnik uspeha zanje in tudi podjetja, v katerih delujejo. Sposobnost inovativnega razmišljanja, hitrega prilagajanja na spremembe in ustvarjanja novih priložnosti so lastnosti, ki omogočajo podjetjem, da ostanejo konkurenčna in se razvijajo v hitro spreminjajočem se gospodarskem okolju.

Razvijanje podjetniških veščin pri mladih, pa ima tudi širše družbene učinke. Podjetniško opolnomočeni posamezniki so pogosto gonilna sila inovacij, ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja gospodarske rasti, zato je pomembno, da družba kot celota spodbuja podjetnost že pri mladih, saj to pripomore k ustvarjanju bolj inovativnega in konkurenčnega gospodarstva. Vse to je naložba v trajnostno usmerjeno in inovativno družbo, kjer so ravno mladi graditelji jutrišnjega sveta.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.