Izzivi in priložnosti v svetu financiranja startupov

Avtor: Jan Skok, Saša inkubator
Datum: 24. 4. 2024

Začetek lastne podjetniške poti je vznemirljiv, razburljiv, hkrati pa je to kar zahtevna naloga. Eden največjih izzivov je zagotovo pridobivanje začetnega kapitala, ki startupu omogoči premike, rast in razvoj.

Samofinanciranje prinaša nadzor in svobodo in je za mnoge startupe prva in začetna izbira, saj omogoča popoln nadzor nad podjetjem.  Ena od glavnih prednosti samofinanciranja je, da ni potrebe po deljenju dobička in da podjetnik lahko prosto sprejema odločitve glede poslovnih strategij in smeri podjetja, ne da bi moral upoštevati interese drugih, npr. investitorjev. Poleg tega samofinanciranje ponuja neomejene možnosti za ustvarjanje dohodka. Podjetniku ostane dobiček, ki ga ustvari njegovo podjetje in to mu omogoča finančno stabilnost in rast.

Vendar pa samofinanciranje ni brez tveganj. Glavna slabost je tveganje izgube osebnih sredstev, saj podjetnik vloži lasten denar in je tako izpostavljen večjemu tveganju v primeru neuspeha podjetja. Poleg tega so možnosti financiranja omejene, kar lahko ambicioznega podjetnika omejuje pri večjih investicijah in razvoju podjetja.

Druga možnost so posojila in krediti, ki startupom predstavljajo hitro dostopnost do kapitala. To je tudi ena glavnih prednosti, saj omogoča podjetnikom, da takoj začnejo z delovanjem in uresničevanjem svoje poslovne ideje, hkrati pa še vedno ohranjajo nadzor na svojim podjetjem.

 Vendar tudi posojila in krediti niso brez  slabosti, kajti plačilo obresti in drugih stroškov posojila lahko predstavlja dodaten finančni pritisk na podjetnika in njegovo podjetje. Poleg tega je tu lahko tudi zahteva za zagotavljanje garancije ali osebnega jamstva, kar poveča tveganje za podjetnika v primeru neuspeha podjetja. Obstaja tudi tveganje insolventnosti ob neuspehu podjetja, saj lahko dolgovi postanejo nepremostljiva ovira za nadaljnje poslovanje. V najem posojila ali kredita se je torej potrebno podati premišljeno, pomembna je pravilna ocena sposobnosti odplačevanja posojila, da ne pride do finančnih težav in dolgov, ki jih podjetje ne more poravnati.

Eden od virov financiranja so tudi vlagatelji, investitorji in med glavnimi prednostmi pridobivanja kapitala od vlagateljev je dejstvo, da vloženega denarja, kot npr. pri posojilih, ni treba vračati in to podjetjem v začetnih fazah razvoja prinese finančno prožnost. Ker vlagatelji  navadno, poleg denarja, v podjetje prinesejo tudi izkušnje, kontakte in strokovno znanje, to pomembno doprinese k razvoju in rasti podjetju.

Vlagateljstvo pa običajno pomeni deljenje lastništva in nadzora nad podjetjem. S tem se lahko podjetnik znajde v situaciji, kjer mora deliti odločitveno moč in odgovornost za poslovne odločitve z vlagatelji. Poleg tega vlagatelji pogosto zahtevajo visoke stopnje donosa na svojo naložbo, kar lahko postavi dodaten finančni pritisk na podjetje. Pri tem se lahko pojavijo tudi potencialni konflikti interesov med ustanoviteljem podjetja in vlagatelji, kar lahko oteži poslovanje in sprejemanje ključnih odločitev, zato je izjemnega pomena, da vlagatelje izberemo preudarno in premišljeno.

Slovenski podjetniki imajo na voljo tudi številne javne razpise in subvencije, ki podpirajo inovativna startup podjetja. Med glavnimi prednostmi pridobivanja sredstev preko javnih razpisov je dejstvo, da gre pogosto za nepovratna sredstva ali subvencije, ki jih ni treba vračati. To podjetjem omogoča dostop do dodatnih sredstev, ne da bi se izpostavljali tveganju zadolževanja ali delitvi lastništva podjetja. Poleg tega lahko javni razpisi ponujajo tudi druge oblike podpore, kot so mentorstvo, usposabljanje ali povezovanje s ključnimi igralci v industriji.

So pa startupi pri pridobivanju sredstev preko javnih razpisov izpostavljeni strogi konkurenci, saj se za sredstva običajno poteguje veliko podjetij. To pomeni, da je treba pri pripravi vloge za javni razpis natančno izpolniti vse zahteve in dokazati inovativnost in upravičenost projekta. Poleg tega lahko proces pridobivanja sredstev preko javnih razpisov traja dlje časa in zahteva veliko administrativnega dela, kar lahko predstavlja dodatno breme za podjetje.

Je pa v startup svetu možnosti veliko in vsaka možnost ima svoje prednosti in izzive, zato je zelo pomembno razumeti, kaj vsaka možnost prinaša in kako lahko najbolje služi vašemu podjetju. Mreženje s podjetniki in investitorji na sejmih, poslovnih dogodkih in konferencah je lahko prava pot in daje možnost navezovanja stikov, odskočno desko pa lahko pomeni tudi uporaba platform za množično financiranje, kot na primer Kickstarter ali Indiegogo, kjer startup podjetja zbirajo sredstva od množice ljudi, hkrati pa platforma prinaša tudi neposredno povezavo s potencialnimi strankami.

In ker so odločitve včasih težke, ker startup, ki v morju vseh teh možnosti in nepoznanih svetov plava sam, pri vsem tem zelo pomembno vlogo odigrajo inkubatorji. Dragocen nasvet ki pripomore k pravi odločitvi, mentorske ure, ki pomagajo razumeti startup in podjetniški svet in mreženja, ki jih inkubatorju nudijo, so včasih ključni element pri tem, kdo splava in kdo ne.

V svetu podjetništva, polnem izzivov in priložnosti, čisto vsaj korak predstavlja pomembno pot na podjetniški poti in pomembno je, da ne glede na to, za kakšno obliko financiranja se podjetnik odloči, je pomembno imeti zavedanje, da je vsaj sam graditelj svoje vizije. Zaupanje vase in lastna moč sta temelj podjetniškemu duhu, ta pa prinese vztrajnost, strast in ljubezen do tega, kar podjetnik želi svetu dati.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.