EN za ekspertno svetovanje za pripravo na pitch

Datum: 3. 7. 2024

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja za pripravo na pitch.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino inovativnih potencialnih podjetnikov in inovativnih zagonskih podjetij, za katera se je izkazala potreba po specifičnem ekspertnem svetovanju za pripravo na pitch. Podjetja oz. potencialni podjetniki bodo potrebovala podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje do 31.12.2024.

Javno naročilo za tovrstno ekspertno svetovanje spada pod posebne in socialne storitve, specifično pod CPV kodo 80531200-7 – storitev strokovnega usposabljanja.

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu do 20 ur na podjetje/ekipo.

Svetovanje se izvaja na daljavo ali v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru.

Izbrani ponudnik bo moral voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti pogodbo o ekspertnem svetovanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom in so vpisani v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji Spirit, s čimer izkazujejo tudi primerne kompetence za izvedbo ekspertnega svetovanja.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do srede, 17. 7. 2024, po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023 – 2025” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.