EN za izvedbo promocije programov SIO

EN za izvedbo promocije programov SIO

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo promocije programov SIO. Predmet javnega naročila SAŠA inkubator d.o.o. je izvajalec projekta SIO SAŠA 2020-2022 (Izvedba podpornih storitev
Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

SAŠA inkubator d.o.o. na svoji spletni objavlja seznam oddaje evidenčnih naročil, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 Datum: 28.2.2022 Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis)