SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2022

SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja 2,16 mio EUR za 40 mladih inovativnih podjetij. s potencialom rasti.Mlado inovativno