EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA POSLOVNEGA MODELA S POUDARKOM NA PRODAJI PREKO PLATFORME ETSY

Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino podjetij, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazila potrebo po ekspertnem svetovanju na področju razvoja poslovnega modela s poudarkom na prodaji preko platforme Etsy do 30. septembra 2021. Pogoji za sodelovanje Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja…

VEČ
EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA POSLOVNEGA MODELA S POUDARKOM NA PRODAJI PREKO PLATFORME ETSY
EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU DIGITALNE PRODAJE

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU DIGITALNE PRODAJE

Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino podjetij, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazila potrebo po ekspertnem svetovanju na področju digitalne prodaje za obdobje do 30. septembra 2021. Pogoji za sodelovanje Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila…

VEČ

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU GRAFIČNE PODOBE BLAGOVNE ZNAMKE

Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino podjetij, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazila potrebo po ekspertnem svetovanju na področju grafične podobe blagovne znamke za obdobje do 30. septembra 2021. Pogoji za sodelovanje Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet…

VEČ
EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU GRAFIČNE PODOBE BLAGOVNE ZNAMKE
EN za izobraževanje s področja zaščite intelektualne lastnine

EN za izobraževanje s področja zaščite intelektualne lastnine

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA zaščite intelektualne lastnine Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja zaščite intelektualne lastnine za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Poudarek naj bo na dejanskih primerih intelektualne lastnine in možnosti za zaščito le teh. Izobraževanje naj traja predvidoma do dve uri v prostorih SAŠA inkubatorja ali…

VEČ

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU KALKULACIJE CENE IN PRIPRAVE NA INVESTICIJO

Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po ekspertnem svetovanju na področju kalkulacije cene in priprave na investicijo. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje do 31. decembra 2021. Pogoji za sodelovanje Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna…

VEČ
EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU KALKULACIJE CENE IN PRIPRAVE NA INVESTICIJO
EN za izvedbo programa »STARTUP GENERATOR 2021«

EN za izvedbo programa »STARTUP GENERATOR 2021«

Predmet javnega naročila »STARTUP GENERATOR 2021« je osrednji program SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Program je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in zagonskim podjetjem. Predmet naročila je izvedba sedmih (7) strokovnih delavnic, ki bodo potekale 1 x tedensko preko spleta. Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno…

VEČ

Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

SAŠA inkubator d.o.o. na svoji spletni objavlja seznam oddaje evidenčnih naročil, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 Datum: 25.2.2021 Zap. št.Področje javnega naročanjaVrsta predmetaNaziv predmeta (opis)Vrednost (brez DDV v EUR)Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)1splošno področjestoritvementorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo1.500Alita Capital d.o.o.2splošno področjestoritveMentoriranje LAS Startup SAŠA - Splošno podjetniško svetovanje3.940Islam Mušić s.p3splošno področjestoritveMentoriranje LAS Startup SAŠA - Splošno podjetniško svetovanje980121 Marketing d.o.o.4splošno področjestoritvementorstvo za…

VEČ
Objava seznama oddaje evidenčnih naročil
POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22

POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22

Gre za naročilo SOCIALNIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo:  80590000-6 Storitve mentorstva. Predmet javnega naročila Predmet poziva je izbor mentorjev (do 20), ki bodo izvedli mentoriranje  za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja ali bodo vključeni v program Trampolin 2021. Mentorji bodo del mentorske mreže SAŠA inkubatorja in…

VEČ

EN ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE 2021

Predmet naročila je opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja v letu 2021. Opis dela • izvajanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja na podlagi posamičnega naročila, upoštevajoč celostno grafično podobo SAŠA inkubatorja (v nadaljevanju CGP);• priprava in izvedba celotnega procesa produkcije in realizacije posameznega izdelka ali sklopa izdelkov (oblikovna zasnova, izdelava oblikovalskih rešitev, obdelava grafičnih elementov, priprava za tisk (računalniški prelom…

VEČ
EN ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE 2021
EN ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO PREDSTAVITVE AKTUALNIH RAZPISOV

EN ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO PREDSTAVITVE AKTUALNIH RAZPISOV

Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Tema delavnice je predstavitev aktualnih razpisov. Delavnica naj zajema predstavitev pomembnih področij za mlada zagonska podjetja, ki jih neposredno zadevajo. Del delavnice naj bo namenjen tudi vprašanjem prisotnih. Delavnica bo organizirana preko spletne video konference. Aktivnosti SAŠA inkubator d.o.o. v okviru operacije SIO 2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni…

VEČ

EN ZA STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov v PC Standard, Šaleška cesta 2a, Velenje, v izmeri 280 m2. Dnevno čiščenje se izvaja 2 krat tedensko. Dnevi čiščenja se določijo na željo naročnika. Pogodba se bo sklenila za obdobje enega leta. Tehnični opis storitev: 1. Čiščenje pisarniških…

VEČ
EN ZA STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD
EN ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO RAČUNOVODSTVA ZA START UP PODJETJA

EN ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO RAČUNOVODSTVA ZA START UP PODJETJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO RAČUNOVODSTVA ZA START UP PODJETJA Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Tema delavnice je računovodstvo za start up podjetja. Delavnica naj zajema predstavitev pomembnih področij za mlada podjetja, ki jih neposredno zadevajo, še posebej ob koncu oziroma prelomu leta. Del delavnice…

VEČ

EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA S PODROČJA PRODUKTNEGA RAZVOJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU PRUDUKTNEGA RAZVOJA Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po ekspertnem svetovanju na področju produktnega razvoja. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje do 31. janurja 2021. Pogoji za sodelovanje Na evidenčno naročilo…

VEČ
EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA S PODROČJA PRODUKTNEGA RAZVOJA
EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE – POSTAVITEV PLATFORME

EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE – POSTAVITEV PLATFORME

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja na področju digitalne transformacije. Predmet javnega naročilaPredmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju na področju digitalne transformacije poslovnih modelov (tehnološko področje elektronika, informacijske in telekomunikacijske tehnologije). Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za…

VEČ

EN ZA IZVEDBO SVETOVANJ V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani  EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO SVETOVANJ V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj za ciljno skupino startup podjetij, ki so prejemniki sredstev Slovenskega podjetniškega sklada in imajo interes sodelovanja s korporacijami. Področje svetovanja je povezovanja startupov s korporacijami. Ponudnik bo izvedel svetovanje v obsegu do največ 20 ur na podjetje. Točen…

VEČ
EN ZA IZVEDBO SVETOVANJ V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART
EN za izvedbo ekspertnega svetovanja na področju pravnega svetovanja

EN za izvedbo ekspertnega svetovanja na področju pravnega svetovanja

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJANA PODROČJU PRAVNEGA SVETOVANJA Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju na področju pravnega svetovanja. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje do 31. decembra 2020. Ponudnik bo izvedel vso podporo…

VEČ

EN POZIV ZA MENTORJE 2020

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani  POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22   Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo:  80590000-6 Storitve mentorstva.  Predmet javnega naročila  Predmet poziva je izbor mentorjev, ki bodo izvedli mentoriranje  za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA…

VEČ
EN POZIV ZA MENTORJE 2020
EN UČINKOVITA ŠIRITEV BLAGOVNE ZNAMKE

EN UČINKOVITA ŠIRITEV BLAGOVNE ZNAMKE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO DELAVNICE S PODROČJA BLAGOVNIH ZNAMK IN UČINKOVITEGA ŠIRJENJA V PRAKSI Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Poudarek naj bo na področju učinkovitega širjenja blagovne znamke. Na delavnici bo potrebno prikazati tudi uspešen praktični primer. Delavnica bo organizirana predvidoma za skupino 15 ljudi. Za izvedbo…

VEČ

EN ZA PRIPRAVO KONCEPTA DELOVANJA SKLADA TVEGANEGA KAPITALA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani  EVIDENČNO NAROČILO ZA PRIPRAVO KONCEPTA DELOVANJA SKLADA TVEGANEGA KAPITALA Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je priprava koncepta ustanovitve in delovanja regijskega sklada tveganega kapitala (v nadaljevanju sklad). Predvidena začetna velikost sklada je 1,5 milijona evrov. Sklad bi naj pokrival 3 oblike financiranja oz. vlaganj, in sicer vlaganja v: Zagonska podjetja (v obliki nepovratnih sredstev)''Scale up'' podjejta…

VEČ
EN ZA PRIPRAVO KONCEPTA DELOVANJA SKLADA TVEGANEGA KAPITALA
EN za osebnostno rast podjetij

EN za osebnostno rast podjetij

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA OSEBNOSTNE RASTI ZA PODJETJA Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja osebnosti rasti za zaposlene v podjetju Izobraževanje naj traja dvakrat po tri ure, izvedeno je lahko v prostorih SAŠA inkubatorja ali preko platforme Zoom. Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.…

VEČ

EN ZA PRIPRAVO OBRAZCA ZA PROJEKTNI PREDLOG ZA JTF

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA PRIPRAVO OBRAZCA ZA PROJEKTNI PREDLOG ZA JTF Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je priprava koncepta projekta TecHubi40 vezano na postavitev infrastrukture ter vsebine za industrijski inkubator  v Veleju ter pripravo obrazca za pripravo projektnih predlogov za vključitev vsebin v območni načrt za pravični prehod za SAŠA in Zasavsko regijo. Naročnik bo izvajalcu podal…

VEČ
EN ZA PRIPRAVO OBRAZCA ZA PROJEKTNI PREDLOG ZA JTF
EN ZA IZVEDBO PROGRAMA 2. dne KONFERENCE FUTURE

EN ZA IZVEDBO PROGRAMA 2. dne KONFERENCE FUTURE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROGRAMA 2. dne KONFERENCE FUTURE 4.0 Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa drugega dne konference Future 4.0, in sicer 18. novembra 2020, ko bodo potekali 1:1 sestanki med korporacijami in izbranimi startupi. Izvajalec mora izmed vseh prijavljenih startupov narediti izbor le-teh za sestanke 1:1 s posameznimi korporacijami. Pripraviti…

VEČ

EN – MANAGER 3.0

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EEVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO DELAVNICE – MANAGER 3.0 Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Tema delavnice je MANAGER 3.0. Delavnica zajema predstavitev sodobnega managementa, nasvete glede sestavljana timov in koristi za start up podjetnike. Delavnica se bo organizirala predvidoma za skupino 10-20ljudi. Delavnica naj traja predvidoma 4 šolske ure.…

VEČ
EN – MANAGER 3.0
EN za moderiranje dogodka 5. obletnica PC Standard

EN za moderiranje dogodka 5. obletnica PC Standard

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA MODERIRANJE DOGODKA 5. OBLETNICA PC STANDARD Predmet naročila Predmet javnega naročila je moderiranje dogodka 5. obletnica PC Standard v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Dogodek bo potekal 30. 9. 2020 ob 17. uri. Moderiranje bo trajalo okvirno 2 uri. Na samem dogodku bodo najprej uvodni nagovori, nato pa bo sledila okrogla miza, ki bo…

VEČ

EN za izvedbo delavnice na temo uporaba spletnih orodij

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO UPORABA SPLETNIH ORODIJ Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Tema delavnice je uporaba spletnih orodij. Delavnica zajema predstavitev uporabe nekaj najuporabnejših in najpogostejših orodij, ki se trenutno uporabljajo za lajšanje pisarniškega dela v podjetjih, ki niso iztehnološkega sektorja. Delavnica se bo organizirala…

VEČ
EN za izvedbo delavnice na temo uporaba spletnih orodij
EN za izvedbo delavnice socialno omrežje »Tik Tok«

EN za izvedbo delavnice socialno omrežje »Tik Tok«

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO DELAVNICE SOCIALNO OMEREŽJE »TIK TOK« Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Tema delavnice je socialno omrežje »TIK TOK«. Delavnica zajema predstavitev uporabe socialnih omrežij in koristi za start up podjetnike. Delavnica se bo organizirala predvidoma za skupino 10-20 ljudi. Delavnica naj traja predvidoma 4 šolske…

VEČ

Vsebinski marketing

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO DELAVNICE S PODROČJA VSEBINSKEGA MARKETINGA Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Poudarek naj bo na področju vsebinskega marketinga tudi s primeri iz prakse. Delavnica se bo organizirala predvidomaza skupino 10-20 ljudi. Za izvedbo so zahtevane dokazljive reference z razpisanega področja in predhodne izkušnje z izvedbo…

VEČ
Vsebinski marketing
JN za optimizacijo procesov

JN za optimizacijo procesov

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA OPTIMIZACIJE POSLOVNIH PROCESOV Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja optimizacije poslovnih procesov za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Poudarek naj bo na optimizaciji dela posameznika z vidika preoblikovanja poslovnih procesov v podjetju, kot praktični primer naj se uporabi optimizacija v SAŠA inkubatorju. Izobraževanje naj traja…

VEČ

JN za izobraževanje za socialne medije

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA SOCIALNIH MEDIJEV Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja socialnih medijev za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Izvajalec mora pred samim izobraževanjem narediti analizo uporabljenih socialnih omrežij naročnika, kar naj bo osnova za izvedbo izobraževanja pri samem naročniku. Izobraževanje naj traja 2 x predvidoma 3 ure…

VEČ
JN za izobraževanje za socialne medije
JN za izobraževanje za EU razpise

JN za izobraževanje za EU razpise

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA EU RAZPISOV Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja EU razpisov za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Poudarek naj bo predvsem na področju pridobitve nepovratnih virov iz EU programov, kot so EIC Accelerator, Fast Track to Innovation ipd., ki so zanimivi za MSP-je. Izobraževanje naj traja…

VEČ

EN POZIV ZA MENTORJE 2020

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani  POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22   Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo:  80590000-6 Storitve mentorstva.  Predmet javnega naročila  Predmet poziva je izbor mentorjev, ki bodo izvedli mentoriranje  za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA…

VEČ
EN POZIV ZA MENTORJE 2020
EN za promocijo šole za investitorje

EN za promocijo šole za investitorje

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI ZA (POTENCIALNE) POSLOVNE ANGELE V MEDIJIH V OKVIRU PROGRAMA »Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele)« Predmet naročila SAŠA INKUBATOR skupaj v konzorciju s Klubom Poslovnih angelov Slovenije, Zadrugo KIKštarter center in Katapultom izvaja program ''Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele)'' za naročnika Slovenski podjetniški sklad.  Z izvajanjem programa želi…

VEČ

EN za izvedbo ekspertnega svetovanjaza pomoč pri pripravi projektov in pridobivanju nepovratnih sredstev s področja digitalizacije

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJAZA POMOČ PRI PRIPRAVI PROJEKTOV IN PRIDOBIVANJU NEPOVRATNIH SREDSTEV S PODROČJA DIGITALIZACIJE Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju za področje pridobitve EU in nepovratnih sredstev in pripravi projektov s področja digitalizacije.…

VEČ
EN za izvedbo ekspertnega svetovanjaza pomoč pri pripravi projektov in pridobivanju nepovratnih sredstev s področja digitalizacije
EN za izvedbo ekspertnega svetovanja pri zaščiti intelektualne lastnine

EN za izvedbo ekspertnega svetovanja pri zaščiti intelektualne lastnine

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJAPRI ZAŠČITI INTELEKTUALNE LASTNINE Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju na področju zaščite intelektualne lastnine. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje do 31. decembra 2020. Ponudnik bo izvedel vso…

VEČ

EN ZA RAZVOJ IN POSTAVITEV SPLETNE STRANI ŠOLA ZA VLAGATELJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja EVIDENČNO NAROČILO ZA RAZVOJ IN POSTAVITEV SPLETNE STRANI ŠOLA ZA VLAGATELJE Predmet evidenčnega naročila je razvoj in postavitev spletne strani za potrebe projekta ŠOLA ZA VLAGATELJE. Naročilo zajema: •        Ureditev domene (solazavlagatelje.si) •        Postavitev strani na strežnik in povezava z domeno •        Ureditev poštnega računa za novo domeno •        Upoštevanje dogovorjene grafične podobe za izgled strani •        Prilagojeno za pregled in delo na mobilnih telefonih •        Predstavitev projekta…

VEČ
EN ZA RAZVOJ IN POSTAVITEV SPLETNE STRANI ŠOLA ZA VLAGATELJE
EN ZA RAZVOJ DIGITALNIH ORODIJ FUTURE 4.0 za leto 2020

EN ZA RAZVOJ DIGITALNIH ORODIJ FUTURE 4.0 za leto 2020

Predmet evidenčnega naročila je razvoj spletnih orodij za izvedbo mednarodne konference Future 4.0 v celoti na daljavo, ki bo 17. in 18. novembra 2020. Naročilo zajema: Razvoj in postavitev spletne strani Future 4.0   Glavne karakteristike: Recikliranje starih materialov iz konferenc 2018 in 2019Upoštevanje nove grafične podobeMožnost registracije na dogodek za več tipov udeležencevPrilagojena za online izvedboSpletna stran usklajena za SEO in FB marketingVsebinska in tehnična podporaMožnost obveščanja udeležencev Roke za…

VEČ

EN ZA IZVEDBO PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA STARTUPE V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA STARTUPE V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba 24 urnega usposabljanja za startupe s področja sodelovanja oziroma povezovanja s korporacijami. Usposabljanje bo potekalo 4 dneve po 6 ur v oktobru ali novembru 2020 v prostorih Tehnološkega parka, razen če bodo razmere zahtevala online izvedbo usposabljanja.…

VEČ
EN ZA IZVEDBO PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA STARTUPE V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART
EN ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA

EN ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22. Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo: 80590000-6 Storitve mentorstva. Predmet naročilaPredmet naročila je izbor mentorja, ki bo izvedel mentoriranje za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali…

VEČ

EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA S PODROČJA PRAVA Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so član SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju na pravnem področju ter za lastne potrebe SAŠA inkubatorja  Naročnik bo potreboval podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje do 31. decembra 2020. Ponudnik bo izvedel vso…

VEČ
EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA
EN ZA IZVEDBO PROGRAMA  »CONNECTED MARKETING 2020«

EN ZA IZVEDBO PROGRAMA »CONNECTED MARKETING 2020«

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROGRAMA »CONNECTED MARKETING 2020«. Predmet evidenčnega naročilaSklop delavnic Connected marketing je program SAŠA inkubatorja, ki je namenjen potencialnim podjetnikom in zagonskim podjetjem, ki si želijo hitrejšega razvoja in večje prisotnosti na spletu z namenom povečanja prepoznavnosti, povečanja prodaje in spremljanja rezultatov oglaševanja na spletu. Predmet evidenčnega naročila je izvedba šestih (6) strokovnih delavnic,…

VEČ

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO MENTORIRANJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22. Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo: 80590000-6 Storitve mentorstva. Predmet javnega naročilaPredmet poziva je izbor mentorjev (do 20), ki bodo izvedli mentoriranje za ciljno skupino potencialnih…

VEČ
JAVNI POZIV ZA IZVEDBO MENTORIRANJA
EN EKSPERTNO SVETOVANJE

EN EKSPERTNO SVETOVANJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PODROČJE KADROVSKIH ZADEV ZARADI COVID - 19 Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na svetovanja glede tolmačenja interventnih zakonov s področja kadrovskih zadev. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega…

VEČ

EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA POMOČ PRI PRIJAVI NA EU RAZPIS

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja za pomoč pri prijavi na EU razpis. Predmet javnega naročilaPredmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju za področje pridobitve nepovratnih virov iz EU programov (EIC Accelerator: Green life out of green waste), povezovanje…

VEČ
EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA POMOČ PRI PRIJAVI NA EU RAZPIS
EN EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE

EN EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE. Predmet javnega naročilaPredmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja (Evegreen, Eva Štraser s.p.) in je izrazil potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na pravno svetovanja. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje april 2020 do december 2020.…

VEČ

Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

SAŠA inkubator d.o.o. na svoji spletni objavlja seznam oddaje evidenčnih naročil, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 Datum: 28.2.2020 Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta) 1 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 1.800 Jure Tomc, s.p. 2 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in…

VEČ
Objava seznama oddaje evidenčnih naročil
EN PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2020

EN PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2020

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo programa »PODJETNŠKI TRAMPOLIN 2020« Predmet javnega naročilaPodjetniški Trampolin 2020 je osrednji program SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Program je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in zagonskim podjetjem. Predmet naročila je izvedba sedmih (8) strokovnih delavnic, ki bodo…

VEČ

EN Grafično oblikovanje 2020

Predmet naročila je opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja v letu 2020. Opis dela • izvajanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja na podlagi posamičnega naročila, upoštevajoč celostno grafično podobo SAŠA inkubatorja (v nadaljevanju CGP); • priprava in izvedba celotnega procesa produkcije in realizacije posameznega izdelka ali sklopa izdelkov (oblikovna zasnova, izdelava oblikovalskih rešitev, obdelava grafičnih elementov, priprava za tisk (računalniški…

VEČ
EN Grafično oblikovanje 2020
EN: IZVEDBA HACKATHONA ZELENE TEHNOLOGIJE

EN: IZVEDBA HACKATHONA ZELENE TEHNOLOGIJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO HACKATHONA – ZELENE TEHNOLOGIJE V OKVIRU PROJEKTA STARTUP SAŠA (LAS) Predmet evidenčnega naročila Predmet tega evidenčnega naročila je izvedba Hackathona na temo zelene tehnologije, ki bo potekal na lokaciji Preloge, prostori RCE  (od 14. do 16.1.2020). Dogodek poteka v sklopu projekta Startup SAŠA. Gre za izvedbo tridnevnega dogodka, ki je namenjen potencialnim in…

VEČ

EN Pravno svetovanje MSP

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pravnega svetovanja inovativnim MSP v okviru projekta KorpoStart. Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba individualnega svetovanja s pravnega področja za ciljno skupino inovativnih MSP iz portofolija Slovenskega podjetniškega sklada v sklopu projekta KorpoStart, ki je financiran s strani Slovenskega podjetniškega sklada. Ponudnik bo izvedel individualno svetovanje v obsegu najmanj 5 in največ…

VEČ
EN  Pravno svetovanje MSP
Javni razpis za varovanje

Javni razpis za varovanje

SAŠA inkubator d.o.o. na spletni strani objavlja Javni razpis za izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja ljudi ter premoženja v prostorih družbe SAŠA inkubator d.o.o., in sicer: • PC Standard, Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje v izmeri 1.800 m2 ki obsega naslednje: A. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI: Ponudnik po lastni strokovni oceni presodi kakšno število varnostnikov je potrebno za izvajanje obhodov ter intervencij. Vsi varnostniki, ki bodo opravljali službo za potrebe družbe…

VEČ

EN za izvedbo mentoriranja v sklopu STARTUP SAŠA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo mentoriranja v sklopu projekta Startup SAŠA. Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba mentoriranja za ciljno skupino startup podjetij in posameznikov s podjetniško idejo v sklopu projekta STARTUP SAŠA, LAS. Ponudnik bo izvedel mentoriranje v obsegu od 5 do največ 20 ur na ekipo ali podjetje. Točen obseg ur bo določen skladno s…

VEČ
EN za izvedbo mentoriranja v sklopu STARTUP SAŠA
EN ZA IZVEDBA EKSPERTNEGA SVETOVANJA ETSY

EN ZA IZVEDBA EKSPERTNEGA SVETOVANJA ETSY

Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo, saj gre za specifično področje. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje od september do december 2019 na področju vzpostavitve in optimizacije delovanja spletne trgovine Etsy. Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno do 20…

VEČ

EN za izvedbo ekspertnega svetovanja

Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje od september do december 2019 na področju vstopa na hrvaški trg in Balkan za specifično ciljno skupino športni klubi.  Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno 30 ur…

VEČ
EN za izvedbo ekspertnega svetovanja
EN ZA PROMOCIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH

EN ZA PROMOCIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH

EVIDENČNO NAROČILO ZA POMOČ PRI IZVEDBI IN PROMOCIJO KONFERENCE FUTURE 4.0 NA SOCIALNIH OMREŽJIH Predmet evidenčnega naročila je pomoč pri izvedbi in promociji konference Future 4.0 na socialnih omrežjih. Ponudnik bo storitve izvedel v obdobju od 02.09.2019 do 31.12.2019. Pomoč in podpora se praviloma izvajata v prostorih SAŠA inkubatorja, na prizorišču dogodka »FUTURE 4.0« ter drugih lokacijah, kjer potekajo aktivnosti pred in po dogodku »FUTURE 4.0«. Vse aktivnosti se izvajajo…

VEČ