JN za izobraževanje za optimizacijo procesov

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA OPTIMIZACIJE POSLOVNIH PROCESOV Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja optimizacije poslovnih procesov za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Poudarek naj bo na optimizaciji dela posameznika z vidika preoblikovanja poslovnih procesov v podjetju. Izobraževanje naj traja predvidoma 4 ure v prostorih SAŠA inkubatorja. Operacijo delno financira…

VEČ
JN za izobraževanje za optimizacijo procesov
JN za izobraževanje za socialne medije

JN za izobraževanje za socialne medije

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA SOCIALNIH MEDIJEV Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja socialnih medijev za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Izvajalec mora pred samim izobraževanjem narediti analizo uporabljenih socialnih omrežij naročnika, kar naj bo osnova za izvedbo izobraževanja pri samemnaročniku. Izobraževanje naj traja predvidoma 4 ure v prostorih SAŠA…

VEČ

JN za izobraževanje za EU razpise

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA EU RAZPISOV Predmet naročila Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja EU razpisov za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Poudarek naj bo predvsem na področju pridobitve nepovratnih virov iz EU programov, kot so EIC Accelerator, Fast Track to Innovation ipd., ki so zanimivi za MSP-je. Izobraževanje naj traja…

VEČ
JN za izobraževanje za EU razpise
EN za promocijo šole za investitorje

EN za promocijo šole za investitorje

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI ZA (POTENCIALNE) POSLOVNE ANGELE V MEDIJIH V OKVIRU PROGRAMA »Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele)« Predmet naročila SAŠA INKUBATOR skupaj v konzorciju s Klubom Poslovnih angelov Slovenije, Zadrugo KIKštarter center in Katapultom izvaja program ''Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele)'' za naročnika Slovenski podjetniški sklad.  Z izvajanjem programa želi…

VEČ

EN ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22. Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo: 80590000-6 Storitve mentorstva. Predmet naročilaPredmet naročila je izbor mentorja, ki bo izvedel mentoriranje za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali…

VEČ
EN ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA
EN ZA IZVEDBO PROGRAMA  »CONNECTED MARKETING 2020«

EN ZA IZVEDBO PROGRAMA »CONNECTED MARKETING 2020«

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROGRAMA »CONNECTED MARKETING 2020«. Predmet evidenčnega naročilaSklop delavnic Connected marketing je program SAŠA inkubatorja, ki je namenjen potencialnim podjetnikom in zagonskim podjetjem, ki si želijo hitrejšega razvoja in večje prisotnosti na spletu z namenom povečanja prepoznavnosti, povečanja prodaje in spremljanja rezultatov oglaševanja na spletu. Predmet evidenčnega naročila je izvedba šestih (6) strokovnih delavnic,…

VEČ

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO MENTORIRANJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22. Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo: 80590000-6 Storitve mentorstva. Predmet javnega naročilaPredmet poziva je izbor mentorjev (do 20), ki bodo izvedli mentoriranje za ciljno skupino potencialnih…

VEČ
JAVNI POZIV ZA IZVEDBO MENTORIRANJA
EN EKSPERTNO SVETOVANJE

EN EKSPERTNO SVETOVANJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PODROČJE KADROVSKIH ZADEV ZARADI COVID - 19 Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na svetovanja glede tolmačenja interventnih zakonov s področja kadrovskih zadev. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega…

VEČ

EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA POMOČ PRI PRIJAVI NA EU RAZPIS

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja za pomoč pri prijavi na EU razpis. Predmet javnega naročilaPredmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju za področje pridobitve nepovratnih virov iz EU programov (EIC Accelerator: Green life out of green waste), povezovanje…

VEČ
EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA POMOČ PRI PRIJAVI NA EU RAZPIS
EN EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE

EN EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE. Predmet javnega naročilaPredmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja (Evegreen, Eva Štraser s.p.) in je izrazil potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na pravno svetovanja. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje april 2020 do december 2020.…

VEČ

Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

SAŠA inkubator d.o.o. na svoji spletni objavlja seznam oddaje evidenčnih naročil, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 Datum: 28.2.2020 Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta) 1 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 1.800 Jure Tomc, s.p. 2 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in…

VEČ
Objava seznama oddaje evidenčnih naročil
EN PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2020

EN PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2020

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo programa »PODJETNŠKI TRAMPOLIN 2020« Predmet javnega naročilaPodjetniški Trampolin 2020 je osrednji program SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Program je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in zagonskim podjetjem. Predmet naročila je izvedba sedmih (8) strokovnih delavnic, ki bodo…

VEČ

EN Grafično oblikovanje 2020

Predmet naročila je opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja v letu 2020. Opis dela • izvajanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja na podlagi posamičnega naročila, upoštevajoč celostno grafično podobo SAŠA inkubatorja (v nadaljevanju CGP); • priprava in izvedba celotnega procesa produkcije in realizacije posameznega izdelka ali sklopa izdelkov (oblikovna zasnova, izdelava oblikovalskih rešitev, obdelava grafičnih elementov, priprava za tisk (računalniški…

VEČ
EN Grafično oblikovanje 2020
EN: IZVEDBA HACKATHONA ZELENE TEHNOLOGIJE

EN: IZVEDBA HACKATHONA ZELENE TEHNOLOGIJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO HACKATHONA – ZELENE TEHNOLOGIJE V OKVIRU PROJEKTA STARTUP SAŠA (LAS) Predmet evidenčnega naročila Predmet tega evidenčnega naročila je izvedba Hackathona na temo zelene tehnologije, ki bo potekal na lokaciji Preloge, prostori RCE  (od 14. do 16.1.2020). Dogodek poteka v sklopu projekta Startup SAŠA. Gre za izvedbo tridnevnega dogodka, ki je namenjen potencialnim in…

VEČ

EN Pravno svetovanje MSP

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pravnega svetovanja inovativnim MSP v okviru projekta KorpoStart. Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba individualnega svetovanja s pravnega področja za ciljno skupino inovativnih MSP iz portofolija Slovenskega podjetniškega sklada v sklopu projekta KorpoStart, ki je financiran s strani Slovenskega podjetniškega sklada. Ponudnik bo izvedel individualno svetovanje v obsegu najmanj 5 in največ…

VEČ
EN  Pravno svetovanje MSP
Javni razpis za varovanje

Javni razpis za varovanje

SAŠA inkubator d.o.o. na spletni strani objavlja Javni razpis za izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja ljudi ter premoženja v prostorih družbe SAŠA inkubator d.o.o., in sicer: • PC Standard, Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje v izmeri 1.800 m2 ki obsega naslednje: A. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI: Ponudnik po lastni strokovni oceni presodi kakšno število varnostnikov je potrebno za izvajanje obhodov ter intervencij. Vsi varnostniki, ki bodo opravljali službo za potrebe družbe…

VEČ

EN za izvedbo mentoriranja v sklopu STARTUP SAŠA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo mentoriranja v sklopu projekta Startup SAŠA. Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba mentoriranja za ciljno skupino startup podjetij in posameznikov s podjetniško idejo v sklopu projekta STARTUP SAŠA, LAS. Ponudnik bo izvedel mentoriranje v obsegu od 5 do največ 20 ur na ekipo ali podjetje. Točen obseg ur bo določen skladno s…

VEČ
EN za izvedbo mentoriranja v sklopu STARTUP SAŠA
EN ZA IZVEDBA EKSPERTNEGA SVETOVANJA ETSY

EN ZA IZVEDBA EKSPERTNEGA SVETOVANJA ETSY

Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo, saj gre za specifično področje. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje od september do december 2019 na področju vzpostavitve in optimizacije delovanja spletne trgovine Etsy. Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno do 20…

VEČ

EN za izvedbo ekspertnega svetovanja

Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje od september do december 2019 na področju vstopa na hrvaški trg in Balkan za specifično ciljno skupino športni klubi.  Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno 30 ur…

VEČ
EN za izvedbo ekspertnega svetovanja
EN ZA PROMOCIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH

EN ZA PROMOCIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH

EVIDENČNO NAROČILO ZA POMOČ PRI IZVEDBI IN PROMOCIJO KONFERENCE FUTURE 4.0 NA SOCIALNIH OMREŽJIH Predmet evidenčnega naročila je pomoč pri izvedbi in promociji konference Future 4.0 na socialnih omrežjih. Ponudnik bo storitve izvedel v obdobju od 02.09.2019 do 31.12.2019. Pomoč in podpora se praviloma izvajata v prostorih SAŠA inkubatorja, na prizorišču dogodka »FUTURE 4.0« ter drugih lokacijah, kjer potekajo aktivnosti pred in po dogodku »FUTURE 4.0«. Vse aktivnosti se izvajajo…

VEČ