EN EKSPERTNO SVETOVANJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PODROČJE KADROVSKIH ZADEV ZARADI COVID - 19 Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na svetovanja glede tolmačenja interventnih zakonov s področja kadrovskih zadev. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega…

VEČ
EN EKSPERTNO SVETOVANJE
Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

SAŠA inkubator d.o.o. na svoji spletni objavlja seznam oddaje evidenčnih naročil, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 Datum: 28.2.2020 Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta) 1 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 1.800 Jure Tomc, s.p. 2 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in…

VEČ

EN PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2020

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo programa »PODJETNŠKI TRAMPOLIN 2020« Predmet javnega naročilaPodjetniški Trampolin 2020 je osrednji program SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Program je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in zagonskim podjetjem. Predmet naročila je izvedba sedmih (8) strokovnih delavnic, ki bodo…

VEČ
EN PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2020
EN Grafično oblikovanje 2020

EN Grafično oblikovanje 2020

Predmet naročila je opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja v letu 2020. Opis dela • izvajanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja na podlagi posamičnega naročila, upoštevajoč celostno grafično podobo SAŠA inkubatorja (v nadaljevanju CGP); • priprava in izvedba celotnega procesa produkcije in realizacije posameznega izdelka ali sklopa izdelkov (oblikovna zasnova, izdelava oblikovalskih rešitev, obdelava grafičnih elementov, priprava za tisk (računalniški…

VEČ

EN: IZVEDBA HACKATHONA ZELENE TEHNOLOGIJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO HACKATHONA – ZELENE TEHNOLOGIJE V OKVIRU PROJEKTA STARTUP SAŠA (LAS) Predmet evidenčnega naročila Predmet tega evidenčnega naročila je izvedba Hackathona na temo zelene tehnologije, ki bo potekal na lokaciji Preloge, prostori RCE  (od 14. do 16.1.2020). Dogodek poteka v sklopu projekta Startup SAŠA. Gre za izvedbo tridnevnega dogodka, ki je namenjen potencialnim in…

VEČ
EN: IZVEDBA HACKATHONA ZELENE TEHNOLOGIJE
EN  Pravno svetovanje MSP

EN Pravno svetovanje MSP

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pravnega svetovanja inovativnim MSP v okviru projekta KorpoStart. Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba individualnega svetovanja s pravnega področja za ciljno skupino inovativnih MSP iz portofolija Slovenskega podjetniškega sklada v sklopu projekta KorpoStart, ki je financiran s strani Slovenskega podjetniškega sklada. Ponudnik bo izvedel individualno svetovanje v obsegu najmanj 5 in največ…

VEČ

Javni razpis za varovanje

SAŠA inkubator d.o.o. na spletni strani objavlja Javni razpis za izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja ljudi ter premoženja v prostorih družbe SAŠA inkubator d.o.o., in sicer: • PC Standard, Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje v izmeri 1.800 m2 ki obsega naslednje: A. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI: Ponudnik po lastni strokovni oceni presodi kakšno število varnostnikov je potrebno za izvajanje obhodov ter intervencij. Vsi varnostniki, ki bodo opravljali službo za potrebe družbe…

VEČ
Javni razpis za varovanje
EN za izvedbo mentoriranja v sklopu STARTUP SAŠA

EN za izvedbo mentoriranja v sklopu STARTUP SAŠA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo mentoriranja v sklopu projekta Startup SAŠA. Predmet evidenčnega naročilaPredmet evidenčnega naročila je izvedba mentoriranja za ciljno skupino startup podjetij in posameznikov s podjetniško idejo v sklopu projekta STARTUP SAŠA, LAS. Ponudnik bo izvedel mentoriranje v obsegu od 5 do največ 20 ur na ekipo ali podjetje. Točen obseg ur bo določen skladno s…

VEČ

EN ZA IZVEDBA EKSPERTNEGA SVETOVANJA ETSY

Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo, saj gre za specifično področje. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje od september do december 2019 na področju vzpostavitve in optimizacije delovanja spletne trgovine Etsy. Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno do 20…

VEČ
EN ZA IZVEDBA EKSPERTNEGA SVETOVANJA ETSY
EN za izvedbo ekspertnega svetovanja

EN za izvedbo ekspertnega svetovanja

Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje od september do december 2019 na področju vstopa na hrvaški trg in Balkan za specifično ciljno skupino športni klubi.  Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno 30 ur…

VEČ

EN ZA PROMOCIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH

EVIDENČNO NAROČILO ZA POMOČ PRI IZVEDBI IN PROMOCIJO KONFERENCE FUTURE 4.0 NA SOCIALNIH OMREŽJIH Predmet evidenčnega naročila je pomoč pri izvedbi in promociji konference Future 4.0 na socialnih omrežjih. Ponudnik bo storitve izvedel v obdobju od 02.09.2019 do 31.12.2019. Pomoč in podpora se praviloma izvajata v prostorih SAŠA inkubatorja, na prizorišču dogodka »FUTURE 4.0« ter drugih lokacijah, kjer potekajo aktivnosti pred in po dogodku »FUTURE 4.0«. Vse aktivnosti se izvajajo…

VEČ
EN ZA PROMOCIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH