SCALE SME's

Ta evropski projekt je namenjen zagotavljanju razvoja posameznikov in malih podjetij v kulturnem in kreativnem sektorju, ki sta med najbolj obetavnimi sektorji z visoko dodano vrednostjo. Projekt je podprt s sredstvi sklada Erasmus Plus in povezuje šest partnerskih podjetij iz petih držav članic EU, ki skupaj razvijamo posebna orodja za usposabljanje in podporo zaposlenim v omenjenih sektorjih. 

Kot partnerji projekta v SAŠA inkubatorju sodelujemo pri razvoju programov za razvoj ključnih kompetenc in veščin za uspešnejšo rast. V sklopu projekta bomo na podlagi pridobljenih znanj pripravili priročnik za kreativce in B2C platformo za povezovanje.